Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Anna Maria Metz

Anna Maria Metz 19151999
Oeke Metz 18861953
Janke Mosterman 18891957
Andries Oekes Metz 18451914
Trijntje Pieters Metz 18451871
Antje Cornelis de Jong 18621945
Oeke Tjeerds Metz 17971892
Gerbentje Jans Kiewied 18041863
Tjeerd Dirks Metz 17561801
Jelske Jippes 1787
Doeke Dirks ‘Doortje’ Zwart 17671859
Jan Teunis Kiewied
Tjidke Jans .
Doeke Sipkes ‘Doortje’ de Jong 18191895
Sipke Gerbrantz de Jong 17881868
Trijntje Douwes Metz 17931883
Cornelis Jacobs de Jong 18201894
Aaltje Gerlofs de Jong 18221886
Jacob Pieters de Jong 17871842
Catharina Cornelis ‘Trijntje’ Molenaar 17881882
Hendrik Mosterman 18541925
Trijntje Meinderts Metz 18561922
Jan Hendriks Mosterman 18161901
Rinske Douwes Molenaar 18181841
Janke Jacobs de Boer 18221881
Hendrik Leenderts Mosterman 17771853
Ignatia Pieters ‘Yeke’ Beijaard 17861874
Douwe Cornelis Molenaar 17861880
Aaltje Gerbrantz de Jong 17961813
Doetje Teunis de Roos 17971891
Jacob Wiebrands de Boer 17971831
Catharina Meijnderts ‘Trijntje’ Metz 17901859
Meindert Foppes Metz
Jaapke Jacobs de Jong