Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Tjeerd Pieters van der Meij

Pieter van der Meij 18441844
Dirk van der Meij 18441844
Gerben Douwes de Vries 19011982
Jansje Engels 19081978
Pieter Barf 19061983
Trijntje Barf 19102000
Gerrit Barf 19091979
Jansje Bakker 19101960
Antje Pieters van der Meij 18771934
Douwe Gerbens de Vries 18741901
Arend Barf 18671944
Pietje van der Meij 1879
Martje van der Meij 18801958
Zijtse Wijnberg 18831958
Meindert van der Meij 1881
Pieter Tjeerds van der Meij 18451925
Aukje Douwes Kanger 18511917
Antje van der Meij 1881
Douwe van der Meij 1884
Gijsbertje van de Flier 1889
Meindert van der Meij 18921961
Hillechiena Tielman 19001961
Marretje van der Meij 1886
Johan Franciscus Karel Langkemper 1887
Dirk van der Meij 18461936
Trijntje Kanger 18581921
Jan de Groot 18751875
Martje de Groot 1876
Antje de Groot 18791879
Tjeerd de Groot 18791879
Antje de Groot 1881
Jacob Heijn 1867
de Groot 1910
de Groot 1913
Martje de Groot
Janna Catharina Wilhelmina de Groot 19211982
Jacob Weits 19211971
NN de Groot 19221922
Jan de Groot 18861961
Pietje Sparrius 18861971
Martje Tjeerds van der Meij 1848
Pieter Jans de Groot 1845
Harmen van der Meij 18491850
Hiltje Sparrius 18771882
Antje Sparrius 18781943
Johannes Visser 18801939
Douwe Sparrius 18791880
Tjeerd Sparrius 1880
Sietske Sparrius 18811882
Douwe Sparrius 18831967
Tjerkje Tichelaar 18821950
Hiltje Sparrius 18841933
Albert Mulder 18851959
Sietske Sparrius 18861964
Hendrik Joosten 18801948
Gertje Sparrius 18871890
Rosalia Maas 1910
Jan Cornelis Peen 1909
Catharina Sparrius 18881918
Petrus Maas 18841918
Willemke Postma 1918
Arnoldus Jacobus Franciscus Mevissen 19141995
Gertje Sparrius 1890
Hendrik Postma 18931948
Antonia Sparrius 18921944
Jelle Wouda 18871956
Gertje van der Meij 18511926
Klaas Douwes Sparrius 18481941
Zijtse Wijnberg 18831958
Martje van der Meij 18801958
Antje Wijnberg 18841885
Tjeerd Wijnberg 18851956
Jacobina Dekker 18731952
Antje Wijnberg 18871963
Douwe Visser 18821970
Arend Wijnberg 1889
Pieter Wijnberg 18921915
Trijntje van der Meij 18511938
Sijtze Arends Wijnberg 18441911
Teunis Bakker 18791952
Cornelia Manneé 1878
Tjeerd Bakker 18811882
Gelske Bakker 18821883
Gelsina Anna Maria Bakker 18831965
Andries Nobel 18761952
Anna Bakker 18851963
Pieter Nobel 18751956
Tjeerd Bakker 18871888
Alina Gerardina Bakker 1888
Dirk Ruygh 1887
Marretje Bakker 1889
N.N. van der Meij 19161916
Maartje Bakker 18931917
Douwe van der Meij 18931966
Antje van der Meij 18521927
Tjeerd Bakker 18541908
Clasina Maria van der Meij 18831883
Tjeerd van der Meij 1854
Antje Bakker 18521883
Elisabeth Maria Saak 1858
Sietje van der Meij 1856
Pieter Ruygh 18811908
N.N. van der Meij 19111911
Trijntje van der Meij 1912
Catharina van der Meij 19191919
Trientje Ruygh 18841963
Jan van der Meij 1869
Antje Ruygh 18851889
Dirk Ruygh 1887
Alina Gerardina Bakker 1888
Tjeerd Ruygh 1894
Trijntje van der Meij 18581948
Douwe Tjellings Ruygh 18461931
Anna van der Meij 19171919
Jacob van der Meij 1887
Sytske Molenaar 1887
Jan van der Meij 18601930
Antje Bleeker 18541923
N.N. van der Meij 1895
Antje van der Meij 18951896
Martje van der Meij 1897
Harmen van der Meij 1862
Tietje Smid 1863
Pieter van der Meij 1865
Tjeerd Pieters van der Meij 18141893
Antke Dirks Smit 18181909
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Tjepke Leenderts
Tjaerd Gerrits
Aeltje Ruirds
Pieter Douwes
Martje Gerrits
Harm Pieters Visser 17431810
Gertje Cornelis van der Meij 17561843
Pieter Hiddes Visser
Trijntje Johannes
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Tjepke Leenderts
Tjaerd Gerrits
Aeltje Ruirds
Dirk Gosses Smid 17861867
Martje Reins Rang 17911849
Gosse Dirks de Vries Smit 17491835
Antke Ædes ... 17551819
Rein Everts Rang 17611837
Pietke Romkes Stoeltje 17671851
Evert Rang 17291797
Grietje Pijters ... 1776
Jeike Sybrands ...
Raangh Berents 16961765
Antje Eises 1765
Romke Pyters ...
Martje Jans ...