Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Aaltje Metz

Aaltje Metz 18941964
Andries Oekes Metz 18451914
Trijntje Pieters Metz 18451871
Antje Cornelis de Jong 18621945
Oeke Tjeerds Metz 17971892
Gerbentje Jans Kiewied 18041863
Tjeerd Dirks Metz 17561801
Jelske Jippes 1787
Doeke Dirks ‘Doortje’ Zwart 17671859
Jan Teunis Kiewied
Tjidke Jans .
Pieter Foppes Metz 18171858
Doeke Sipkes ‘Doortje’ de Jong 18191895
Foppe Meijnderts Metz 17871864
Antke Willems de Roos 17911873
Meijndert Dirks ‘Meinert’ Metz 17431812
Jelske Wouters ...
Willem Barends 1814
Sijtske Pieters
Sipke Gerbrantz de Jong 17881868
Trijntje Douwes Metz 17931883
Gerlof Gerbrantz
Antje Sipkes .
Douwe Dirks Metz 17581844
Doeke Jans Zwart 17641858
Cornelis Jacobs de Jong 18201894
Aaltje Gerlofs de Jong 18221886
Jacob Pieters de Jong 17871842
Catharina Cornelis ‘Trijntje’ Molenaar 17881882
Cornelis Jacobs Molenaar 17521824
Rinske Douwes 17541804