Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Trijntje Andris

Trijntje Tjeerds Kiewied 18461925
Petrus Pieters Boelens 18401925
Sipke Tjeerds Kiewied 18441918
Maria Pieters ‘Marie - Miet’ Boelens 18481920
Teunis Tjeerds Kiewied 1842
Catharina Willems ‘Trijntje’ Spoelstra 18421924
Antie Sipkes ‘Antje’ de Jong 18141889
Tjeerd Jans Kiewied 18061879
Sikpke de Jong 1842
Gerben de Jong 18431844
Gerben Sipkes de Jong 18161844
Trijntje Gerrits Spoelstra
Douwe Sipkes de Jong 18171846
Anna ‘Antje’ Metz 18431844
Trijntje Pieters Metz 18451871
Andries Oekes Metz 18451914
Pieter Metz 18521918
Grietje Mosterman 18551936
Sipke ‘Dore Sip’ Metz 18551937
Yeke Mosterman 18541929
Doeke Sipkes ‘Doortje’ de Jong 18191895
Trijntje de Jong 1851
Grietje de Jong 18531887
Jacob Mosterman 18511936
Aaltje de Jong 18551935
Jan de Jong 18571930
Trijntje Mosterman 18571900
Janke de Jong 18671953
Sipke de Jong 18601945
Anna Maria Adriana Alard 18771948
Jelske de Jong 18631947
Jan Metz
Jan Sipkes de Jong 18211907
Jelske Jans Metz 18231891
Aaltje Sipkes de Jong 18231839
Sipke de Jong 1853
Rimkje Kooijker 18611914
Foppe de Jong 18551947
Ike Mosterman
Gerben de Jong 18601902
Jelske Mosterman 18651949
Petrus ‘Pieter’ de Jong 18621900
Johanna Maria Molenaar 18641900
Antje de Jong 18691926
Andries Mosterman 18611934
Pieter Sipkes de Jong 18261912
Janke Foppes Metz 18281915
Janke de Jong 1829
Pieter Sipkes de Jong 18631883
Sipke de Jong 18671920
Trijntje Mosterman 18671935
Catharina de Jong 18701951
Jan Mosterman 18681955
Sipke Sipkes de Jong 18311886
Trijntje Pieters Boelens 18301916
Andries Sipkes de Jong 18341899
Teunis Sipkes de Jong 1836
Trijntje Douwes Metz 17931883
Sipke Gerbrantz de Jong 17881868
Tjeerd Jippes Beijaard 1821
Janke Jippes Beijaard 1824
NN Metz 18511851
Boekjen Jippes Beijaard 18251851
Dirk Jans Metz 1817
Doortje Jippes Beijaard 1826
Antje Jippes Beijaard 18341870
François Jacquot 18441882
Trijntje Beijaard 18371845
Douwe Jippes Beijaard 18421939
Margarita Douwes ‘Grietje’ Metz 17971844
Jippe Tjeerds Beijaard 17901858
Doeke Pieters Brouwer 18131853
Pieter ‘Petrus’ Brouwer 18521935
Catharina Billemina Schaeken 1859
Yeke Brouwer 18541941
Wilhelmus ‘Willem’ Dieters 18291899
Hendrik Brouwer 1856
Anna Maria van Wedden 1862
Cornelia van Lint 18601920
Anna Brouwer 1859
Theodorus Johannes Urbanus 1857
Jan Brouwer 1862
Geert Pieters Brouwer 18151865
Trijntje Hendriks Mosterman 18231865
Petrus Clemens Brouwer 18621893
Trijntje Molenaar 18631919
Paulus Pieters Brouwer 18351863
Doortje Oekes Metz 1835
Antje Wouters Metz 1844
Sipke Gerbens de Jong 1842
Theodora Wouters ‘Doortje’ Metz 18451933
Andries Foppes Molenaar 18411898
Jetske Metz 1848
Pietje Metz 1851
Foppe Metz 18531929
Theodora Molenaar 18621935
Jan Metz 1857
Janke Metz 18611945
Teunis Oud
Pieter Metz 18631952
Mietje Metz 1869
Janke Pieters Brouwer 1826
Wouter Foppes Metz 1819
Antke Douwes Metz 17901850
Pieter Geerts Brouwer 17781835
Doeke Jans Zwart 17641858
Douwe Dirks Metz 17581844
Trijntje Andris
Jan Willems Zwart