Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Foekje Tjipkes de Ruijter

Minne Kanger 1918
B. C. Adema
Helena Dico 18921918
Jacob ‘Jaap’ Kanger 18921967
Jantje Bakker 1863
Bernardus Dico 1867
Hendrik Bakker 18681868
Hendrik Bakker 18691869
Foekje Tjipkes de Ruijter 18341901
Lubbert Hendriks Bakker 18331891
Tjipke Gerbrands de Ruijter 17901864
Benke Maures Visser 17991852
Gerbrand Jansen de Ruiter 17521841
Sjoukje Tjipkes
Jan Gerbrants
Pytke Abrams
Maurits Cornelis Visser 1803
Antje Gribberts de Jong 17681845
Gribbert Gribberts de Jong 1743
Foekje Geerts Nagtegaal 17391783
Jenske Piers
Gribbert Gribberts 1716
Antke Reins 17151754
Hylkje Sybouts
Geert Remkes Nagtegaal 1696
Ridu Cornelis Smid 1706
Hendrik Lubberts Bakker 17931871
Hester Johannes Zwart 17951862
Johannes Botes Zwart (Swart) 17721846
Jeltje Johannes Visser 17711855
Boote Jans 1806
Hester Tjallings Swart 17391822
Tjalling Johannes Swart 17031749
Sjoukje Dirks
Johannes Pieters Visser 1740
Jentje Jilderts
Pieter Hiddes Visser
Trijntje Johannes