Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Cornelis Nannes Gorter

Cornelia Gorter 18431920
Willem Woortmann 18331894
Jacob Jobs Gorter 18461849
Baukje Gorter 18521932
Willem Johan Prior 18451882
Cornelis Nannes Gorter 18031868
Boukje Jobs Gorter 18091861
Nanne Cornelis Gorter 17521824
Sjoukje Outgers Zwart (Swart) 17621834
Outger Gerrits Zwart (Swart) 1737
Dieuke Tjallings Swart 17331783
Gerrit Tjipkes
Geertje Outgers
Tjipke Eyberts
Hinke Oebbes
Tjalling Johannes Swart 17031749
Sjoukje Dirks
Jacobus Jacobs ‘Job’ Gorter 1813
Klaaske Jans de Vries 17781858
Jacob Jans Gorter
Bauke Jobs ?