Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Grietje Kiewied

Grietje Kiewied 1872
Teunis Tjeerds Kiewied 1842
Catharina ‘Trijntje’ Spoelstra 18421924
Tjeerd Jans Kiewied 18061879
Antie Sipkes ‘Antje’ de Jong 18141889
Jan Teunis Kievit
Tjitke Jans .
Sipke Gerbrantz de Jong 17881868
Trijntje Douwes Metz 17931883
Gerlof Gerbrantz
Antje Sipkes .
Douwe Dirks Metz 17581844
Doeke Jans Zwart 17641858
Willem Gerrits Spoelstra 1855
Grietje Wybrands de Boer
Gerrit Spoelstra