Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Remkje Backer

Jan Jansen Ynzen 1795
Remkje Backer 17691840
Jan Janszen Ynzen
Laurens Hantjes Backer
Trijntje Cornelis van der Meij 1741
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Tjepke Leenderts
Lenert Willems van der Mey 16101659
Geertien Tiepkes
Tjaerd Gerrits
Aeltje Ruirds