Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Sjoukje Outgers Zwart (Swart)

Pietje Hendriks Dokter 18341838
Neeltje Hendriks Dokter 18351839
Martje Piers Visser 1865
Trijntje Piers Visser 18711875
Seyke Piers Visser 18731953
Botte Cornelis Visser 18671944
Pietje Hendriks Dokter 18391908
Pier Goois Visser 18381882
Grietje Jeppes de Groot 18751947
Pieter Aalfs 18721924
Trijntje de Groot 18761921
Jacob Brouwer 18671953
Gijsbert Jeppes de Groot 18771933
Neeltje Hendriks Dokter 18421878
Jeppe Gijsbert de Groot 18221895
Hendrik Douwes Dokter 18091842
Trijntje Cornelis van der Meij 18051880
Nanne Douwes Dokter 18101827
Jan Douwes Dokter 18111881
Grietje Minnes Potstra
Pietje Freerks Dokter 1841
Hermen Jan van Leuven (Mol) 1820
Cornelis Freerks Dokter 18431922
Aaltje Lolkes Kanger 18461919
Jacobus Bosch 18731876
Ytske Bosch 18781964
Jacob de Jong 18761918
Jitsche Bosch 18811953
Gerard Theodoor Romer 18801961
Jansje Freerks Dokter 18461935
Sijtze Willems Bosch 18451881
Freerk Douwes Dokter 18121848
Ytske Jans de Boer 18131868
Gerrit Douwes Dokter 18161876
Klaas Douwes Dokter 1818
Tjeerd de Leeuw
Neeltje Borsch 18481940
Pieter ‘Weima’ de Leeuw 18491911
Douwe Borsch 18511851
Douwe Borsch 18521852
Tjeerd Borsch 18771965
Martje Brouwer 18751900
Trijntje van der Laag 18841955
Douwe Taedes Borsch 18571886
Antje Pieters Ruijgh 18571877
Trijntje Douwes Dokter 18201885
Taede Lolles Borsch 18171884
Douwe Dokter 18551937
Klaaske Barf 18591882
Antje Barf 18611939
Pietje Dokter 1862
Symen Klip 1862
Pieter Visser 18881947
Emma Wilhelmina Theresia van der Weel 18911925
Jacob Visser 18921893
Jacob Visser 1895
Hiltje Visser 1897
Hiltje Visser 1899
Izak Petrus Heinrich Bakker 18971980
Douwe Visser 1901
Jacoba Wilhelmina Schipper 19021979
Antje Dokter 1859
Barend Visser 18561909
Jacob Douwes Dokter 18221874
Aafke Jobs Visser 18281875
Bregje Jans Barends 18531866
Sjoukjen Douwes Dokter 18241896
Jan Hanzes Barends 18221854
Gerrit Cornelis Bruin 18221908
Jantje Sparrius 18771877
Trijntje Sparrius 18771877
Hendrik Sparrius 18781891
Jantje Sparrius 18801956
Hidde de Jong 18801956
Trijntje Sparrius 18811960
Johannes Bakker 18651905
Cornelis de Boer 18611925
Douwe Sparrius 18841940
Saapke de Vries 18911967
Pietje Sparrius 18861971
Jan de Groot 18861961
Jan Sparrius 18881910
Marten Sparrius 1890
Wietske Sparrius 18921893
Hendrik Sparrius 18941933
Maaike Visser 18961981
Pietje Douwes Dokter 18541948
Botte Hendriks Sparrius 18481928
Douwe Douwes Dokter 18261877
Jantje Bleeker 18221902
Nanne Douwes Dokter 18291860
Tjitske Gerrits Brouwer 18311903
Pietje Nannes Gorter 17881874
Douwe Hendriks Dokter 17821848
Jan de Groot 18711874
Baukje de Groot 18721875
Hendrikje de Groot 1873
Antje de Groot 18751877
Baukje de Groot 1876
Antje de Groot 1878
Jan de Groot 18801880
Gertje van der Meij 18441881
Pieter Jans de Groot 18301881
Yzaak van der Meij 18461898
Jan van der Meij 1848
Antje van der Meij 18501859
Dieuwke van der Meij 18531864
Tjietze van der Meij 18551874
Baukje van der Meij 18871980
Hendrik Nobel 18771923
Antje van der Meij 18881916
Getje van der Meij 1891
Pieter van der Meij 18921972
Dientje van der Meij 1893
Simon van der Meij 18971970
Dina Petronella van Tuinen 19012000
Bertus van der Meij 18981978
Maria Catharina Magdalena Schols 19021981
Nanne van der Meij 18581939
Hieke Bleeker 18611946
Antje van der Meij 18601864
Symen Jans van der Meij 18191867
Baukje Yzaaks Visser 18201876
Dieuwke van der Meij 1820
Duurken Jansen van der Meij 18221847
Nanne Jans van der Meij 18281829
Jitze de Jong 1858
Aafje de Jong 1859
Tietje Ridder 18931970
Ale de Boer 18941980
Jitze Ridder 1896
Gertje de Jong 18621917
Marten Ridder 18531936
Foppe de Jong 1865
Jan de Jong 1866
Grietje de Jong 18681872
Dieuwke de Jong 18711872
Grietje de Jong 1874
Sjoukje Jans van der Meij 18311918
Jitze Jitzes de Jong 18271900
Trijntje van der Meij 18331864
Outger Sipkes Hilma 18301865
Gertje Nannes Gorter 17961884
Jan Symens van der Meij 17931847
Cornelia Gorter 18431920
Willem Woortmann 18331894
Jacob Jobs Gorter 18461849
Baukje Gorter 18521932
Willem Johan Prior 18451882
Cornelis Nannes Gorter 18031868
Boukje Jobs Gorter 18091861
Sjoukje Outgers Zwart (Swart) 17621834
Nanne Cornelis Gorter 17521824
Outger Gerrits Zwart (Swart) 1737
Dieuke Tjallings Swart 17331783
Gerrit Tjipkes
Geertje Outgers
Tjipke Eyberts
Hinke Oebbes
Tjalling Johannes Swart 17031749
Sjoukje Dirks