Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Ibeltje Jacobs de Beer

Schelte Jacob Scheltema 18771955
Jacob Jacobs Scheltema 18781953
Jan Jacobs Scheltema 18801934
Willemtje Wagenaar 18361922
Jacob Scheltes Scheltema 18411909
Jacob Hendriks Wagenaar 18021848
Aaltje Reimer Spleet 18051888
Lolke Hendriks Wagenaar
Janke Jans Joosten 18061888
Ibeltje Jacobs de Beer
Hendrik Lolkes Wagenaar