Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Claaske Geerts Nagtegaal

Claaske Geerts Nagtegaal 1725
Geert Jacobs Nagtegaal 16971776
Grietje Auckes 1697
Jacob Geerts Nagtegaal 16631731
Claeske Eelkes 1704
Rixtje Cornelisdr.
Geert Nagtegaal 1635
Auck Ritskes
Hicke Freercks