Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Jan Jans IJnsen

Jan Jans IJnsen 18911968
Seijke Nagtegaal 18951932
Pietje Bakker 19001985
Jan IJnsen 18571931
Trijntje Douwes de Boer 18601935
Pieter Jans IJnsen 18271905
Sytske Doekes Bakker 18271912
Jan Jansen IJnsen 17951842
Dieuwke Cornelis Sorgdrager 17921872
Jan Jansen IJnsen 17711840
Rimkje Lourens Bakker 17691840
Cornelis Pieters Sorgdrager 17601826
Baukjen Jans Bakker 17591815
Doeke Cornelis Bakker 17931858
Aukje Piebes Hayes de Jong 17931860
Cornelis Doekes Bakker 17571828
Aukje Gosses 17591843
Douwe Willems de Boer 18361924
Fokje Klazen van der Laag 18351910
Willem Willems ‘Tjeerd’ de Boer 18141886
Trijntje Douwes Hennes 18151902
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Douwe Klasen Hennes 17861853
Yme Klazen Bakker 17881875
Klaas Driewes van der Laag 17991883
Antke Freerks Visser 18051888
Freerk Pieters Visser 17681814
Fokje Jobs ... 17661853
Barend Barends Nagtegaal 18661923
Trijntje Brouwer 18691961
Barend Barends Nagtegaal 18431899
Jantje Cornelis de Groot 18411917
Barend Janzen Nagtegaal 18091885
Antje Hansen de Boer 18091851
Jan Barends Nagtegaal 17801864
Hiltje Pieters 17791834
Hans Pieters de Boer 17791857
Hikke Sippes Koning 17811870
Cornelis Dirks de Groot 18151895
Gelske Willems de Boer 18171907
Dirk Cornelis de Groot 17861850
Jantje Folkerts Molenaar 17801852
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Klaas Jacobs Brouwer 18401872
Pietje Johannes Bruin 18391924
Jacob Hendriks Brouwer 18111886
Foekje Klazen Dokter 18121872
Hendrik Jacobs Brouwer 17841842
Aukje Lubberts de Ruiter 17831874
Klaas Hendriks Dokter 17841847
Hieke Gribberts de Jong 17771837
Johannes Cornelis Bruin 18021867
Trijntje Seyes Bakker 18001870
Seye Pieters Bakker 17671808
Hieke Hendriks Dokter 17701841