Amelanders

Jeike Philippus Leeftijd: 47 jaar17601808

Naam
Jeike Philippus
Voornamen
Jeike Philippus
Notitie: Kreeg na 1811 de achternaam Hoogstra
Geboren 24 augustus 1760
Gedoopt 7 september 1760 (Leeftijd 14 dagen)
Religie: NH
Woonplaats 21 januari 1783 (Leeftijd 22 jaar)
Notitie: Jeike is op 21 januari 1783 met attestatie van Holwerd bij de Hervormde gemeente van Hollum gekomen.
HuwelijkJan Jansen WoertmanBekijk dit gezin
26 januari 1783 (Leeftijd 22 jaar)
Overlijden van een echtgenootJan Jansen Woertman
voor 1798 (Leeftijd 37 jaar)

Woonplaats 26 mei 1808 (Leeftijd 47 jaar)
Notitie: 26 mei 1808 van Hollum met attest over gegaan is naar de (DG) gemeente te Koog en Zaandijk
Overleden 16 augustus 1808 (Leeftijd 47 jaar)
Laatste wijziging 15 augustus 201611:53:42

Laatst gewijzigd door: Amelander Historie
Gezin met ouders - Bekijk dit gezin
vader
moeder
Huwelijk:
oudere broer
10 maanden
oudere zus
11 jaar
zij zelf
Gezin met Jan Jansen Woertman - Bekijk dit gezin
echtgenoot
zij zelf
Huwelijk: 26 januari 1783Hollum
zoon
zoon

Woonplaats

Jeike is op 21 januari 1783 met attestatie van Holwerd bij de Hervormde gemeente van Hollum gekomen.

Woonplaats

26 mei 1808 van Hollum met attest over gegaan is naar de (DG) gemeente te Koog en Zaandijk

Naam

Kreeg na 1811 de achternaam Hoogstra

Notitie

“Sondag den 14 December 1783 had een Seike Filippus vrouw van Jan Woertman versogt om voorgedragen te worden om gedoopt te werden, maar er ging een gerugt van haar dat zij een kind gehad had in Vriesland, hetwelk zij aldaar dood in haar bed gevonden had, en zij hier na Ameland gevlugt Derhalven so vonden wij ons bewaart het voor te dragen maar wiert uitgestelt tot aanstaande Sondag” “Sondag den 28 dito 1783 Is deze voorgemelde Seike Filippes beneffens meer andere voorgedragen. Deze Seike Filippus haar schoonmoeder Hinke Gerrits had gisteravond bij Jacob Jobs (Leraar en Oudste) aan huijs geweest om te versoeken of sulks niet konde geschieden, sij woude wel een getuig schrift daar sij hier op Ameland getrouwt was, die soude ons diakenen anders ook van haar gevordert hebbe uit naam van ons alle dienaren. Soude niet eerder gedoopt zijn geworden” “Den 1 Januarij 1784 Na middag is dat geschrift van Seijke Filippus de Broederen voorgeleezen welk behelsde dat haar gebooden in Vriesland gedaan waren, en datter niets van Lettinge was gekomen, waar door zij niet zoude mogen Trouwen dog niemant van de broederen hadden daar op tegen” “Vrijdag den 2 jauarij 1784 sijn de doopelingen verhoort uitgesondert die twee van Nes, door onweder niet gekomen” “Sondag Den 4 Dito voorbereijding van den doop door Jacob Jobs Text uit Romeij 10 vers 9 en 10 na het singen, de broeders de doopelingen nog eens voorgedragen, en gesegt dat zij de belijdenis onses geloofs hadden aangenomen” “Sondag Den 11 Dito Sijner 15 Personen hier tot Holm gedoopt door Jacob Jobs te weeten, Harmen Theunis, Hille Jansen, Minne Jansen, Pieter Jobs, Douwe Haijes, Gellof Ades, Antke Ades, Klaaske Jacobs, Seijke Filippus, Neeke Cornelis alle van Holm en Klaas Sipkes, Trijnke Jans en Hendrik IJnsen als knegt van Ballum en dan Rienk Semkes en zijn vrouw Ittje Hendriks van Nes.” Uit: “Memorij” ‘het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager 1773-1826’