Amelanders

Personen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | ? | . | ( | |

Voornamen Achternaam Sosa Geboren Plaats Overleden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
Aafke Ages
1753265Hollum02 november 182219569Hollum
Aafke Andries
1
Aafke Barents
Aafke Barents Visser
1765253Hollum1voor 18032153831 oktober 2016 - 10:10:19
Aafke Benjamins
11780238Hollum
Aafke Berents
1
Aafke Cornelis
Aafke Cornelis Constant
2voor 25 december 17612567 juli 2016 - 11:31:09
Aafke Jurjens
8 september 1791226Hollum0
Aafke Martens
13 juni 1787230Hollum2voor 185116763Hollum2 oktober 2015 - 14:12:25
Aagje Jacobs
Aagje Jacobs Bakker
1 januari 1730288Ballum4182519395Ballum3 april 2016 - 14:07:42
Aagje Sierks
Vlieland011 september 2015 - 19:48:22
Aagt Bouwes
Aagt Bouwes Omes
Ameland25 mei 2016 - 17:42:23
Aake Sipkes
Aake Sipkes Schots
1758260Ballum031 december 181120653Ballum28 februari 2016 - 16:52:19
Aaltje Dirks
1732286Hollum4voor 176924937Hollum28 augustus 2015 - 22:04:10
Aaltje Dirks
Aaltje Dirks van der Mey
023 juni 2016 - 12:56:38
Aaltje Fopkes
Aaltje Fopkes Metz
122 maart 2016 - 10:45:16
Aaltje Gerrits
0
Aaltje Jans
West-Terschelling36 augustus 1785232Buiksloot
Aaltje Jans
1746272Hollum05 mei 2016 - 18:12:06
Aaltje Jans
1753265Nes622 oktober 183917886Nes19 april 2016 - 09:24:19
Aaltje Jans
217 augustus 2017 - 15:34:20
Aaltje Jurjens
Aaltje Jurjens Klein
130 januari 2016 - 14:27:22
Aaltje Piers
14 april 2016 - 14:24:12
Aaltje Poulus
Aaltje Poulus Spleet
128 januari 2018 - 20:59:54
Aartke Pieters
Aartke Pieters Zwart
25 augustus 1733284Hollum018052137128 november 2016 - 08:59:39
Abe Jans
7
Abe Jans
1773245Hollum429 september 181120638Enkhuizen
Abram Jans
1743275Hollum05 mei 2016 - 17:56:43
Aeltje Ruirds
526 juni 2016 - 15:29:22
Age Gerrits
51798220Hollum
Akke Hendriks
1725293Nes123 januari 178823063
Akke Reinders
Akke Reinders van der Mei
12 juli 2016 - 21:18:09
Akke Reynders
Akke Reynders van der Meij
17 februari 1775243Hollum66 mei 180820933Hollum15 december 2016 - 23:21:43
Andries Reinders
1
Anke Abes
3 maart 1805212Hollum0
Anke Cornelis
1
Anke Douwes
Anke Douwes Das
24 oktober 1739278Hollum329 mei 180321463Amsterdam11 april 2016 - 17:16:23
Anke Jurjens
113 december 2016 - 19:28:03
Anke Klaas
1
Anke Leenderts
1
Anke Myntsjes
Anke Myntsjes Bakker
13 april 2016 - 14:22:26
Anna Wijbes
1
Anne Freerx
617 november 2017 - 00:27:17
Anneke Tiercks
14 april 2016 - 14:21:06
Anneke Tjellings
1
Antje Barends
Antje Barends Schots
1777241Ballum031 januari 182419447Ballum28 februari 2016 - 16:56:25
Antje Botes
Antje Botes Post
1na 1840178Amsterdam16 juli 2016 - 12:49:05
Antje Dirks
Antje Dirks Woertman
128 februari 2016 - 16:55:38
Antje Eintes
Hollum62 februari 2016 - 11:14:36
Antje Eises
11765253Schiermonnikoog5 juli 2017 - 14:35:51
Antje Gerlofs
23 januari 1789229Hollum0
Antje Jacobs
Antje Jacobs Metz
1711307Nes016 maart 1793224824 april 2016 - 14:23:50
Antje Jans
1
Antje Jans
16 december 1781236Hollum0
Antje Jans
12 oktober 1785232Hollum0
Antje Jans
11 augustus 1788229Hollum0
Antje Jepes
Antje Jepes Zwart (Swart)
Antje Jeppes Antje Iepes
1762256Hollum/Ameland46 augustus 182719065Hollum/Ameland23 november 2017 - 11:14:46
Antje Jetses
15 mei 2016 - 18:07:32
Antje Lolles
1755263Hollum2178523330Hollum
Antje Luytjes
1
Antje Mellis
Antje Mellis Roep
31668350Ferwerd4 april 2016 - 17:28:37
Antje Montes
1753265Hollum0Hollum
Antje Montes
1756262Hollum0na 178623230Hollum
Antje Pieters
2
Antje Pieters
1
Antje Pieters
223 november 2017 - 13:03:22
Antje Roels
Antje Roels Boerke
128 juli 2017 - 13:06:27
Antje Romckes
Antje Romckes Roep
43 april 2016 - 18:50:38
Antje Sints
1
Antje Teades
1761257Hollum021 april 2017 - 12:12:09
Antje Tjietses
1736282Wierum0rond 17382802Wierum
Antje Tjietses
1738280Wierum025 augustus 181120673Ameland
Antke Eiberts
Antke Eiberts Smid
019 juli 2017 - 14:19:47
Antke Gerrits
6 februari 1767251Hollum9
Antke Haijes
3
Antke Heeres
1712306Hollum0
Antke Jacobs
Antke Jacobs Nel
12 april 2016 - 11:18:30
Antke Jans
Hollum51776242Hollum12 juli 2016 - 16:53:50
Antke Jans
229 juni 2017 - 14:32:10
Antke Jans
14 april 2016 - 13:22:19
Antke Jetses
111 maart 2016 - 19:37:29
Antke Mientjes
1
Antke Reins
1715303Hollum2voor 17542643913 september 2017 - 14:51:08
Antke Willems
1747271Hollum79 mei 182719080Hollum12 maart 2016 - 18:17:58
Auck Ritskes
1
Auke Reyns
113 december 2016 - 19:18:47
Aukje Gerrits
1756262Hollum0
Aukje Gosses
rond 1759259312 december 184317484Ballum/Ameland25 mei 2016 - 18:04:43
Aukje Minnes
1
Aukje Rensses
Aukje Rensses van der Meij
1754264Ballum524 juni 182419370Ballum, Ameland11 juli 2016 - 22:15:26
Aukjen Dirks
1
Aukjen Douwes
Aukjen Douwes Douwes
West-Terschelling1voor 13 februari 17642541 april 2016 - 12:23:25
Aukjen Heeres
3
Barber Jacobs
1742276Hollum0voor 17452733Hollum
Barber Jacobs
1745273Hollum0
Barber Sybouts
1
Barend Hendriks
130 januari 2016 - 14:48:49
Barend Obbes
juli 1774243Nes/Ameland223 november 2017 - 13:07:24
Barent Hansz.
1
Baukje Caspers
Baukje Caspers Roep
1741277Nes2voor 178922948Nes14 april 2016 - 09:03:48
Baukje Douwes
019 december 1779238Hollum13 september 2015 - 21:32:28
Baukje Feickes
1736282Ballum2
Baukje Feykes
1
Baukje Pieters
1725293Hollum415 september 181320488Hollum
Baukje Sjoerds
1765253Wierum223 april 185316488Hollum
Beatrix Wybrand
1
Been Abes
1756262Hollum0
Benke Maurits
2
Berent Peters
1660358Bedum15 mei 2016 - 17:30:02
Binke Douwes
214 juli 2016 - 16:48:16
Bocke Pijters
515 mei 2016 - 19:35:18
Boekjen Jippes
029 januari 2018 - 02:09:48
Bote Doekes
1750268Ballum220 mei 1820197703 april 2016 - 14:08:55
Botte Gooitses
5 december 1783234Hollum024 juli 2016 - 10:09:47
Botte Rienks
1
Boukje Douwes
1
Boukje Hendriks
19 maart 1730287Akkerwoude117 april 2016 - 13:59:26
Brecht Gerrits
1
Bregje Hendriks
Bregje Hendriks van der Meij
1762256Nes118 mei 182419362Nes22 maart 2016 - 10:18:16
Bregje Johannes
212 maart 2016 - 18:17:07
Caroline Paulus
2voor 1807211Ballum/Ameland23 november 2016 - 23:15:49
Casper Justinus
114 april 2016 - 09:03:48
Catharina Tjeerds ‘Tryntje’
Catharina Tjeerds Metz
7 oktober 1800217Buren/Ameland22 november 189012790Buren/Ameland25 juli 2016 - 15:58:28
Catrijna Wijbrands
1
Claartje Hendriksen
Claartje Hendriksen van der Meij
Klaartje Hendriks
1755263426 januari 180521350Hollum15 december 2016 - 22:46:33
Claas Jacobs
1734284Hollum0
Claaske Heeres
0
Claeske Eelkes
4voor 1704314Hollum
Cornelia Bouwens
Cornelia Bouwens Hilbert
110 november 1804213Buren/Ameland5 februari 2018 - 22:43:54
Cornelis Abrahamsz
11 september 1778239Amsterdam1Amsterdam31 maart 2016 - 07:39:00
Cornelis Douwes
028 januari 1805213
Cornelis Hiddes
1742276Hollum118022166013 december 2016 - 19:56:14
Cornelis Jacobs
1705313Hollum1172729122Hollum11 september 2015 - 19:45:03
Cornelis Jansen
0voor 1667351Franeker9 april 2016 - 12:25:54
Cornelis Nannes
1722296Hollum013 december 2016 - 19:17:33
Cornelis Tjepkes
823 juni 2016 - 18:19:46
Cornelis Wynands
2
Dieuke Jans
1na 1818200Hollum/Ameland21 juni 2017 - 13:50:45
Dieuke Tjietses
1741277Hollum0
Dieuwke Pieters
2
Dieuwke Teades
1766252Hollum021 april 2017 - 12:11:15
Dieuwke Theunis
114 april 2016 - 08:56:54
Dirckje Minnes
19 april 2016 - 12:22:27
Dirk Berends
1
Dirk Dirksen
1
Dirk Eeuwes
1750268127 juni 18122056230 januari 2016 - 14:31:44
Dirk Harmens
1
Dirk Hendriks
1
Dirkje Dirks
Dirkje Dirks de Boer
328 juli 2017 - 11:58:14
Doeke Botes
1779239Ballum/Ameland017 oktober 184017761Ballum/Ameland24 november 2016 - 13:28:33
Doeke Wigles
128 februari 2016 - 11:03:35
Doekje Janz
Doekje Janz Metz
029 januari 2018 - 02:11:29
Douwe Abes
1745273Hollum0
Douwe Gerrits
Hollum0
Douwe Hansen
2
Douwe Jans
20 mei 1792225Hollum0
Douwe Jobs
121 juni 2017 - 13:49:20
Douwe Rimkes
1
Eefke Tijssen
5
Eeke Gijsberts
Eeke Gijsberts de Groot
1753265Hollum317 oktober 18371808431 augustus 2016 - 20:15:07
Eeke Rinses
12 januari 1752266Hollum26 april 182319471Hollum8 januari 2017 - 10:49:27
Eijbert Hendriks
1708310Hollum0
Einte Gerrits
1750268Hollum0
Elisabeth Hendriks
1
Elisabeth Wijtjes ‘Liesbet’
Elisabeth Wijtjes Zwart
625 september 2017 - 16:12:25
Engeltje Gosses
1742276Wierum/Westdongeradeel624 juli 2016 - 10:11:19
Ettje Jacobs
24 oktober 1772245Wierum/Westdongeradeel716 juli 184816975Hollum/Ameland9 maart 2017 - 13:03:31
Eybert Gosses
1744274Hollum1
Eybert Heres
2
Eybert Tjipkes
1
Feicke Koerts
122 maart 2016 - 10:14:52
Feike Cornelis
1
Fettje Fookes
113 september 2017 - 14:45:29
Focke Klaasen
113 december 2016 - 19:27:33
Foeck Eijberts
7
Foeck Meinderts
6
Foekje Abes
1742276Hollum0
Foekje Gerlofs
19 januari 1792226Hollum027 februari 186415372Goor
Foekje Montes
1764254Hollum0
Foekje Teades
1759259Hollum021 april 2017 - 12:12:27
Foekjen Douwes
2
Fokeltje Leenderts
Fokeltje Leenderts Stender
21 juni 1722295Hollum19 april 2016 - 12:15:37
Folkje Hoites
1
Folkjen Christiaans
Folkjen Christiaans Bakker
176225623 oktober 18122055030 januari 2016 - 14:48:06
Foppe Cornelis
30 november 1713304Hollum026 februari 179122677Hollum
Foppe Gerrits
1750268Hollum0
Froukje Hansen
1
Froukje Mennes
1
Froukje Philippus
Froukje Philippus Kooiker
1750268Holwerd923 mei 183718087De Blieke15 augustus 2016 - 12:11:34
Gabbe Andries
011 januari 2018 - 02:14:10
Geert Hendriks
1707311Hollum0
Geertien Tiepkes
Geertien Tiepkes van der Mey
210 augustus 2017 - 07:12:53
Geertje Berends
Nes/Ameland36 januari 2018 - 14:24:51
Geertje Hemmes
1764254Nes019 april 2016 - 08:46:56
Geertje Jacobs
Guurtje Jacobs
rond 1764254Ameland029 september 184717083Hollum31 maart 2016 - 19:04:40
Geertje Jacobs
Gertke
Geertje Jacobs Sorgdrager
20 april 1720297Amsterdam311 juni 180820988Hollum9 augustus 2016 - 08:35:00
Geertje Outgers
Ballum/Ameland111 februari 2018 - 23:49:06
Geertje Tjepkes
Geertje Tjepkes Hofker
voor 1709309Nes219 april 2016 - 08:40:35
Geeske Cornelis
Geeske Cornelis Kat
1715303113 december 2016 - 19:56:46
Geeske Eijberts
3
Geeske Wessels
1736282Hollum5
Gelske Alberts
Gelske Alberts de Vries
128 juli 2017 - 12:45:13
Gelske Jobs
1756262Hollum5november 180820952Hollum
Gerlof Gerbrantz
125 juli 2016 - 21:09:07
Gerlof Jacobs
1
Gerrit
2
Gerrit Ages
rond 1745273Hollum020 december 180321458Hollum
Gerrit Renses
1Hollum/Ameland21 juni 2017 - 13:52:32
Gerrit Sypts
9 juli 1701316Hollum6voor 178223680Hollum
Gerrit Tjipkes
113 december 2016 - 18:58:07
Gertje Fockes
25 maart 1694323Hollum113 december 2016 - 19:27:33
Gertje Jacobs
1743275Hollum018 oktober 176725024Hollum
Gertje Klazes
Gertje Klazes de Jong
116 september 2016 - 22:22:47
Getje Folkerts
131 maart 2016 - 18:53:49
Getje Gabes
Getje Gabes Klein
1778240Nes926 januari 182819050Nes9 april 2016 - 13:03:47
Getje Joukes
Getje Joukes de Beer
028 januari 2018 - 02:33:40
Gooitse Bottes
1759259430 januari 2016 - 15:21:10
Gosse Eyberts
1764254Hollum0
Gosse Folkerts
2
Gosse Jacobs
9 april 1778239Wierum/Westdongeradeel0voor 1782236323 juni 2016 - 12:08:54
Gosse Sipkes
120 juni 2016 - 17:55:03
Gosse Sypts
1712306Hollum1
Gribbert Gribberts
26 december 1716301Hollum212 februari 2016 - 16:49:03
Gribbert Gribberts
112 februari 2016 - 16:49:55
Griet Cornelis
113 december 2016 - 19:19:03
Grietje Auckes
1697321Hollum11
Grietje Cornelis
1 februari 1779239Hollum48 oktober 183018751Hollum
Grietje Gosses
625 februari 170331511 september 2015 - 19:33:59
Grietje Heeres
11 februari 1712306Hollum0
Grietje Hendriks
31718300Hollum
Grietje Jans
0
Grietje Jans
Grietke
Grietje Jans de Groot
1785233Hollum44 april 2016 - 13:21:58
Grietje Jans
Grietje Jans Ridder
129 juni 2016 - 14:08:36
Grietje Jans
Grietje Jans Visser
124 juli 2016 - 17:59:39
Grietje Leenderts
Grietje Leenderts Euwes
172429441 november 180820984Nes30 januari 2016 - 13:56:38
Grietje Loetzes
Grietje Loetzes Brouwer
130 mei 2016 - 11:03:08
Grietje Lucas
1
Grietje Melis
1
Grietje Pieters
Blija030 november 1776241Hollum5 mei 2016 - 17:26:04
Grietje Pieters
115 juli 2016 - 19:22:06
Grietje Thomas
Grietje Thomas Roep
1755263Nes49 februari 183018875Nes14 april 2016 - 09:08:09
Grietje Willems
Grietje Willems Dokter
1773245Hollum515 mei 186115688Hollum5 mei 2016 - 18:02:41
Grijtke Tjaerds
26 november 1719298Ballum, Ameland012 juli 2016 - 12:16:14
Grytje Janszen
Grytje Janszen Kiksen
022 juni 2016 - 13:51:42
Haebeltje Bockes
1725293Ballum/Ameland615 mei 2016 - 19:30:50
Hans Arends
1737281Hollum0voor 17392792Hollum1 juni 2017 - 18:53:20
Hans Barents
1721297Hollum17 juni 179022769Hollum29 februari 2016 - 22:28:54
Hantje Hendriks
1712306Hollum0
Harmen Hendriks
1
Hedwiges Jans ‘Hitke’
Hedwiges Jans Metz
28 mei 1761256Buren/Ameland23 december 183817977Buren/Ameland25 juli 2016 - 17:18:15
Heere Gosses
1694324Hollum0
Heere Gosses
1700318Hollum0
Heere Gosses
1701317Hollum0
Heere Heeres
311 september 2015 - 20:01:17
Heere Heeres
1703315Hollum0
Heere Kornelis
1701317Hollum0
Heere Sypts
1690328Hollum0
Hemme Hemmes
1767251Nes019 april 2016 - 08:47:52
Hemme Teunis
119 april 2016 - 08:44:16
Hendrick Joannesz
14 april 2016 - 14:20:51
Hendrik Ages
0
Hendrik Hantjes
1
Hendrik Obbes
12 oktober 1782235Nes/Ameland023 november 2017 - 13:19:12
Hendrik Rooske
0
Hendrik Thyssen
12 augustus 1794223Hollum07 november 187314479Hollum
Hendrik Ytjes
1
Hendrikje Hendriks
0
Henke Gerrits
Henke Gerrits Woertman
Hinke
115 augustus 2016 - 11:41:00
Hicke Freercks
1
Hidde Pieters
10 maart 1748269Hollum116 juli 2016 - 16:50:11
Hikke Gerbens
Hikke Gerbens Gorter
1770248Hollum/Ameland2voor 3 januari 180821038Hollum/Ameland3 juni 2017 - 23:41:21
Hilbrand Gerrits
1
Hilke Jacobs
0
Hilke Jacobs
1758260Ameland215 november 182719069Ballum
Hilkien Gerbens
1
Hillebrand Kersjen
27 januari 1753265Ballum5
Hiltje Pieters
1779239Hollum118 februari 183418455Hollum
Hindrik Jochems
128 juli 2017 - 12:52:44
Hinke Eyberts
1
Hinke Jacobs
Hinke Jacobs Kooy
122 januari 2018 - 18:16:29
Hinke Oebbes
113 december 2016 - 18:58:20
Hitje Gerrits
1742276Hollum0178623244Hollum
Hoyte Hayes
25 september 1763254Veendam19 juni 180820944Veendam1 juni 2016 - 15:16:11
Hyke Jans
Hieke
Hyke Jans de Groot
19 april 2016 - 14:17:40
Iebeltje Gerrits
Iebeltje Gerrits Smid (Smith)
118 juli 2017 - 22:54:16
IJbelke
IJbelke Lap
15 mei 2016 - 17:52:20
IJbeltje Tjepkes
9Buren/Ameland29 januari 2018 - 01:46:19
IJsbrand Pieters
1691327Hollum0
Jacob Abrahams
131 maart 2016 - 18:52:35
Jacob Brant
114 april 2016 - 08:51:30
Jacob Deddes
030 november 1806211Berlikum/Menaldumadeel17 november 2017 - 13:43:07
Jacob Enkes
1rond 1772246
Jacob Gerrits
1
Jacob Lolkes
1
Jacob Obbes
mei 1778239Nes/Ameland023 november 2017 - 13:22:40
Jacob Pieters
114 april 2016 - 08:33:01
Jacob Rieckels
17702481na 179822028Amsterdam14 maart 2016 - 13:08:45
Jacob Rienks
6
Jacob Romkes
2
Jacob Symons
14 april 2016 - 14:23:50
Jacob Teunis
6175526328 augustus 2015 - 21:31:15
Jan Abes
6 november 1740277Hollum9
Jan Abes
1743275Hollum0voor 181120768
Jan Abes
24 november 1806211Hollum017 september 18082091Hollum
Jan Abes
7 augustus 1809208Hollum0
Jan Cornelis
0
Jan Cornelis
128 februari 2016 - 16:15:47
Jan Folkerts
0
Jan Gerbrants
76 maart 2016 - 14:44:58
Jan Gosses
1760258Vlieland127 november 182519265op zee
Jan Jobs
14 april 2016 - 13:21:58
Jan Joekes
110 augustus 2016 - 07:53:47
Jan Karsten
119 april 2016 - 09:07:21
Jan Reijners
1
Jan Sipkes
1667351Hollum19 april 2016 - 12:21:47
Jan Sipkes
28 november 1610407Franeker130 mei 167833967Bolsward9 april 2016 - 12:25:09
Jan Tjebbes
1
Jan Tomas
223 november 2016 - 22:55:02
Jancke Jans
1750268Hollum05 mei 2016 - 18:12:47
Janke Barends
Buren021 oktober 2014 - 10:48:22
Janke Gerlofs
017 november 2017 - 12:22:16
Janke Jans
0
Janke Jans
1742276Hollum05 mei 2016 - 18:11:51
Janke Jeppes
0
Janke Jetses
1
Janke Lieuwes
1
Janke Pieters
Janke Pieters Klein
07 januari 2018 - 18:27:43
Janke Sibes
Janke Sibes van der Meij
019 juni 1806211Nes7 juli 2016 - 15:48:30
Janke Sijtjes
1
Janke Syes
Janke Syes Kooiker
115 augustus 2016 - 11:26:09
Janke Teunis
Janke Teunis Hofker
319 april 2016 - 08:51:32
Janke Wessels
123 juni 2016 - 21:04:17
Jannetje Crelisz.
1
Jannetje Hendriks
Janke
Jannetje Hendriks Metz
1709309Nes118 augustus 175426345Ballum4 april 2016 - 14:20:51
Jantien Jans
Jantien Jans Woerdman
19 augustus 2016 - 09:36:01
Jantje Botes
Jantje Botes Visser
14 juni 2017 - 00:42:35
Jantje Douwes
Jantje Douwes Vellema
13 februari 2018 - 16:00:56
Jantje Eeuwes
19 april 2016 - 12:24:15
Jantje Feykes
Jantje Feykes Sipkes
128 februari 2016 - 16:52:38
Jantje Harmens
1762256Hollum39 maart 181919857Hollum
Jantje Hendriks
1
Jantje Hendriks
1voor 17752435 mei 2016 - 18:05:03
Jantje Jurjens
Jantje Jurjens Pronk
15 mei 2016 - 17:43:29
Jantje Mennes
Jantje Mennes Reuvekamp
131 maart 2016 - 15:17:35
Jantje Minnes
1
Jantje Pieters
Jantje Pieters Metz
44 mei 2016 - 17:57:47
Jantje Theunis
0
Jantjen Douwes
2
Jantjen Hendriks
1716302Hollum0
Jantjen Jacobs
7
Jeike Philippus
24 augustus 1760257Brantgum216 augustus 180820947Zaandijk15 augustus 2016 - 11:53:42
Jelger Joosten
15 mei 2016 - 18:07:19
Jelle Hilbrands
rond 1762256Ameland31 april 184217580Amsterdam
Jelle Jans
1
Jelske Jippes
01787231
Jelske Meinderts
2
Jelske Meinerts
19 april 2016 - 12:18:03
Jelske Wouters
Jelske Wouters Metz
116 april 2017 - 10:49:22
Jeltje Gerrits
19 april 2016 - 12:15:50
Jeltje Jans
Jeltje Jans de Jong
rond 1769249514 september 184117672Amsterdam29 juni 2016 - 20:50:39
Jeltje Tjerks
1
Jenske Piers
631 maart 2016 - 08:23:29
Job Reijners
Ballum0
Joekje Dirks
Joekje Dirks
Joekje Dirks Lap
2voor 179822025 juli 2016 - 17:06:19
Joekje Dirks
Joekje Dirks
Joekje Dirks Lap
2voor 179825 juli 2016 - 17:06:19
Johanna ‘Jo’
Johanna Angelino
12 september 1862155Dordrecht1voor 1943758016 september 2016 - 09:36:40
Johanna Elisabeth
Johanna Elisabeth Webeling
126 juli 2017 - 09:54:26
Johanna Jacobdotter
(S)1voor 1894124(S)23 december 2017 - 23:33:08
Johanna Oepts
1
Johanna Peternella
Johanna Peternella Westerink
1807211Amsterdam16 maart 2017 - 23:10:57
Johanna Roose
1
Johannes Jacobs
1744274Hollum0
Johannes Jurjens
31 december 1789228Hollum0
Johannes Lolkes Wagenaar
Johannes Lolkes
rond 1801217324 april 186715066Nes/Ameland30 januari 2018 - 21:29:51
Johannes Romkes
1737281Hollum010 november 181520278Hollum
Joukje Jans
2
Joukjen Jans
229 januari 2016 - 11:01:02
Jurjen Klaas
1722296Hollum011 september 2015 - 19:53:20
Karel Hilberts
15 februari 2018 - 22:30:51
Keimpe Harmens
113 december 2016 - 19:26:06
Kemp Driewes
17 december 1729288Den Helder1179522365Nes11 april 2016 - 17:58:32
Kersje Hilbrand
rond 1763255Nes2voor 23 november 181420351
Kersje Hilbrand
28 januari 1753265Nes224 december 2015 - 09:46:29
Klaas Botes
18 september 1827190Amsterdam12 december 2017 - 02:12:30
Klaas Fookes
1
Klaas Hilles
13 april 2016 - 18:48:40
Klaas Nammens
1729289Wânswerd117 april 2016 - 13:57:57
Klaaske Foppes
27 januari 1702316Hollum3
Klaaske Jans
5 januari 1775243Ballum122 december 181420339Ballum
Klaaske Jans
1755263Hollum226 maart 182519270Hollum
Knijre Wopkes ‘Kniertje’
Knijre Wopkes Tromp
129 november 2016 - 00:20:59
Kornelis Roelofs
1
Krynke Jacobs
51799219Hollum
Leendert Feikes
19 april 2016 - 12:15:37
Leendert Tjepkes
223 juni 2016 - 18:22:27
Leene Jacobs
1739279Hollum012 juli 179322454Landsmeer
Liesbeth Fredriks
Liesbeth Fredriks Fredriks
17 januari 2018 - 00:57:46
Liesbeth Fredriks
Liesbeth Fredriks Brouwer
16 februari 2018 - 23:44:15
Liesbeth Jacobs
Liesbeth Jacobs de Boer
229 februari 2016 - 22:21:13
Liesbeth Pieters
Liesbeth Pieters Schots
Nes528 februari 2016 - 10:56:26
Lieukje Rienks
1735283Wierum921 april 2017 - 12:12:57
Lijsabet Jans
1747271Hollum05 mei 2016 - 18:12:31
Lijsbeth Gerrits
223 november 2016 - 22:54:43
Lolkje Jacobs
Lolkje Jacobs Boelhuis
1na 182819022 januari 2018 - 21:04:34
Lolle Douwes
3
Lolle Jelles
1
Lotske Jans
114 april 2016 - 09:03:57
Lubbert Cornelis
015 november 2017 - 22:01:56
Lummina Jans
Lummina Jans Bosch
130 januari 2016 - 14:28:35
Lysbet Jurjens
1 december 1775242Hollum022 juli 184117665Westzaan
Lysbeth Dirks
1758260St. Annaparochie423 maart 182019762Hollum
Maaike Ekes
128 februari 2016 - 16:16:08
Maaike Piers
Maaike Piers Huisman
17 januari 2018 - 01:03:12
Maamke Cornelis
1
Maartje Barends
11 juni 1730287120 juli 181420384Edam11 april 2016 - 17:57:12
Maartje Jans
Maartje Jans Schots
174527327 juli 180421359Nes28 februari 2016 - 16:20:22
Maijke Bockes
1738280Ballum/Ameland04 juni 2016 - 11:50:57
Margjen Jans
Margjen Jans Nuisker
128 januari 2018 - 21:53:03
Maria Kruiijts (Kruijs)
114 maart 2016 - 13:09:50
Marieke Sjoerds
1
Marrigje Strijker
1
Marten Ariaans
114 april 2016 - 08:56:44
Marten Hendriks
217 augustus 2016 - 11:27:29
Marten Jansen
1
Marten Kornelis
1
Martina Hemmes
1761257Nes019 april 2016 - 08:45:53
Martje Gerrits
112 maart 2016 - 18:25:02
Martje Jans
Amsterdam0
Martje Johannes
1
Martje Klaas
1
Martje Martens
1702316Hollum1voor 173628234
Martje Oeges
Martje Oeges Neij
117 april 2016 - 15:50:00
Martjen Arends
515 mei 2016 - 19:31:38
Mayke Hoites
Mayke Hoites Metz
Roordahuizen1voor 16813377 april 2016 - 06:13:06
Meijntje Slagter
Meijntje Slagter de Jager
119 april 2016 - 15:18:23
Meindert Teades
17 maart 1776241Hollum021 april 2017 - 12:10:24
Meinert Ietsens
19 april 2016 - 12:18:03
Meinke Sipkes
1Hollum/Ameland19 juli 2017 - 14:53:39
Meinke Teades
1764254Hollum120 maart 183618172Hollum21 april 2017 - 12:11:31
Meins Martens
1
Metje Paulus
2
Minke Eebes
1
Minke Klaasz.
Minke Klaasz. Stoeltjes
128 november 2016 - 08:55:38
Minne Lourens
1
Monte Gerlofs
1 februari 1787231Hollum015 mei 181220525Enkhuizen2 oktober 2015 - 12:26:27
Monte Tjietses
1725293Wierum/Westdongeradeel7178423459Hollum/Ameland21 april 2017 - 12:25:22
N.N.
022 maart 192097Hollum
N.N.
130 oktober 2016 - 23:40:04
Nanne Egberts
1740278Hollum026 december 181819978Hollum14 juli 2016 - 15:47:51
Nanne Wybrands
113 december 2016 - 19:18:00
Neeke Andries
Neeke Andries Neij
117 april 2016 - 15:40:41
Neeke Cornelis
19 april 2016 - 12:20:30
Neeke Douwes
13 januari 1782236Hollum122 september 2015 - 22:36:29
Neeke Gerrits
119 april 2016 - 09:08:00
Neeke Joreijts
2
Neeke Piers
Neeke Piers Brouwer
1784234Nes33 juni 185116667Nes19 juli 2016 - 22:22:19
Neeke Teunis
1
Neeke Wybrands
Neeke Wybrands van der Meij
1753265Hollum312 maart 2016 - 18:52:28
Neelke Aukes
113 december 2016 - 19:18:47
Neelke Jacobs
1739279Hollum0
Neelke Klases
6
Neeltje Folkerts
1
Neeltje Gosses
1698320020 februari 2016 - 18:07:05
Neeltje Tjerks
18 december 1717300Nes0
Obbe Barends
30 mei 1807210Nes/Ameland023 november 2017 - 13:33:49
Oeptke Luitjes
1
Olaus Andersson
(S)1voor 1894124(S)23 december 2017 - 23:46:26
Paulus Hendriks
115 augustus 2016 - 11:58:44
Philippus Seijes
315 augustus 2016 - 11:32:21
Pier Douwes
1
Pieter Barends
27 december 1808209Nes/Ameland023 november 2017 - 13:32:53
Pieter Douwes
112 maart 2016 - 18:24:41
Pieter Eedes
9Buren/Ameland29 januari 2018 - 01:37:24
Pieter Feddericks
1
Pieter Hansen
17502682179422444Noordelijke IJszee29 februari 2016 - 22:23:46
Pieter Jansen
2
Pieter Meinderts
1
Pieter Outgers
1Hollum/Ameland19 juli 2017 - 14:53:08
Pieter Pieters
1750268Hollum25 mei 181320463Hollum8 januari 2017 - 10:47:24
Pieter Remmert
1
Pieter Siedses
1690328014 april 2016 - 08:35:05
Pieter Tjaerts
2 november 1727290Ballum, Ameland012 juli 2016 - 12:23:21
Pieter Tjeerts
5 augustus 1725292Ballum, Ameland012 juli 2016 - 12:20:32
Pieter Wigles
1
Pietje Keimpes
1726292Hollum013 december 2016 - 19:25:20
Pietje Pieters
Pietje Pieters Brouwer
119 april 2016 - 15:03:33
Pietje Tjallings
125 mei 2016 - 14:49:41
Pietke Douwes
Pietke Douwes Hofker
1721297217912277019 april 2016 - 08:57:09
Pietke Hendriks
015 november 2017 - 22:03:00
Pietke Jans
Pietke Jans Schots
1748270Nes218 maart 182619178Nes28 februari 2016 - 12:34:49
Pietke Jelles
Pietke Jelles Schutt
130 januari 2016 - 14:09:33
Pietke Pieters
15 september 1720297Hollum17 september 178123660Hollum29 februari 2016 - 22:25:38
Pietke Tjellings
5 januari 1750268Ballum211 augustus 179921849Ballum
Pijtje Bockes
1738280Ballum/Ameland04 juni 2016 - 11:51:04
Pijtter Jansen
1693325Hollum19 april 2016 - 12:19:55
Poppe Obbes
april 1772245Nes/Ameland023 november 2017 - 13:23:40
Pytke Abrams
76 maart 2016 - 14:46:55
Raangh Berents
9 februari 1696322Pieterburen1176525368Schiermonnikoog5 mei 2016 - 17:30:02
Rein Gerrits
113 september 2017 - 14:44:48
Reinder Cornelis
115 juli 2016 - 19:17:54
Remberta Jacobs ‘Remkjen’
Remberta Jacobs Kooy
16 maart 1787230Buren/Ameland322 februari 183018842Buren/Ameland25 juli 2016 - 15:52:52
Remkje Dirks
1
Rense Rengers
122 maart 2016 - 10:14:32
Renske
Renske ...
1Ameland21 november 2017 - 01:10:31
Renske Doekes
Renske Doekes Schots
1759259126 januari 178123722Hollum28 februari 2016 - 11:02:57
Renske Pieters
0
Renske Wijbrens
1706312Hollum0voor 17622565628 augustus 2015 - 21:47:16
Rienk Jacobs
14 december 1787230Wierum/Westdongeradeel0voor 1790228226 mei 2016 - 18:22:16
Rimkje Eelkes
21809209Ballum22 maart 2016 - 09:57:43
Rinck Upckes
Rinck Upckes Bootsma
17 april 2016 - 06:14:21
Rinke Teunis
1
Rinske
1
Rinske Annes
1762256Holwerd017 november 2017 - 12:17:12
Rinske Cornelis
Rinske Cornelis de Vries
34 april 2016 - 14:15:06
Rinske Douwes
8 juli 1754263Ballum1027 februari 180421349Ballum23 juli 2016 - 18:44:52
Rinske Eeuwes
1
Rinske Hendriks
2voor 1794224Hollum
Rinske Hendriks
114 april 2016 - 09:08:19
Rinske Isaaks
1
Rinske Jelles
Rinske Jelles Staal
125 maart 2016 - 14:24:25
Rinske Jobs
Rinske Jobs Visser
1757261113 oktober 18241936730 januari 2016 - 14:43:03
Rinske Sjoerds
Rinske Sjoerds Roep
Hollum01 april 2016 - 12:16:49
Risjen Everts
Risjen Everts Smid
322 juni 2016 - 07:58:11
Rixt Bientjes
Rixt Bientjes Roep
3voor 22 februari 176325514 april 2016 - 08:33:01
Rixt Jelles
10 oktober 17232945
Rixtje Cornelisdr.
3
Rixtje Geerts
december 1732285Ballum06 april 181320480Hollum22 september 2015 - 19:58:00
Romke Jacobs
1
Ruurt Tjeerts
26 maart 1724293Ballum, Ameland012 juli 2016 - 12:18:28
Rynk Jelles
1
Saake Jetzes
1763255011 april 2016 - 17:26:27
Saakje Eelkes
Saakje Eelkes Kleyn
2 april 1745272Ameland118 december 182119676Nes24 augustus 2016 - 14:13:27
Saapke
Saapke Toren
13 februari 2018 - 15:49:08
Saapke Wyttjes
1
Sake Abes
1748270Hollum0
Sake Gerrits
2
Sake Jans
1779239Hollum026 augustus 2015 - 09:48:28
Sake Jans
11 augustus 1788229Hollum0
Sara Beets
3 november 1716301Amsterdam15 juli 176225545Amsterdam
Seeske Jans
1771247Hollum023 februari 181520344Hollum
Seike Pieters
1
Seye Jacobs
111 maart 2016 - 19:37:05
Si-Raijma
Si-Raijma Voorstad
1840178Benkoelen (Sumatra, N.O.I.))1(Sumatra, N.O.I.)31 maart 2016 - 10:25:32
Siebe Pieters
1
Sieds Gerrits
1
Sietske Gerrits
Sietske Gerrits Neij
Nes128 februari 2016 - 16:06:28
Sijbrant Foppes
123 juni 2016 - 21:03:04
Sijtske Pieters
111 augustus 2017 - 19:21:59
Simon Wybrands
1752266Ameland18 juni 182818976Ballum/Ameland9 januari 2018 - 13:31:44
Sipke Jans
1632386Hollum19 april 2016 - 12:23:26
Sjoecke Reintjes
Nes623 april 2016 - 14:50:24
Sjoeke Arends
1
Sjoeke Gooitses
6 november 1786231Hollum024 juli 2016 - 10:11:39
Sjoeke Sipkes
1756262210 maart 182319467Ballum3 april 2016 - 14:09:45
Sjoerd
1
Sjoukien Minnes
1770248Ballum/Ameland13 oktober 184517275Ballum/Ameland13 januari 2017 - 13:42:36
Sjoukje Annes
1756262Holwerd017 november 2017 - 12:13:47
Sjoukje Harmens
112 februari 2016 - 16:18:02
Sjoukje Siebes
1
Sjoukje Tjipkes
2
Sjoukjen Alderts
Sjoukjen Alderts Manje
1750268314 maart 182619176Ballum/Ameland20 oktober 2016 - 19:09:14
Sybrig Wynants
174926947 oktober 18221957330 januari 2016 - 15:22:05
Syke Tjerks
29 januari 1768250Hollum2178023811
Syp Tjerdts
2
Sypt Gerrits
2
Sytske Foppes
1
Sytske Gosses
1766252Wierum26 september 185016784Hollum/Ameland21 april 2017 - 12:09:12
Sytske Jans
Dokkum2
Sytske Johannes
Sytske Johannes Wagenaar
224 juli 2016 - 16:35:44
Sytske Siebes
6
Sytske Tiemens
1716302Ballum1178123765
Taalke Geerts
217 augustus 2016 - 11:27:48
Taede Tjietses
1731287Wierum921 april 2017 - 12:13:41
Teade Rienks
6 november 1799218Hollum010 oktober 182419324Hollum21 april 2017 - 11:59:10
Teade Tjietses
19 november 1790227Hollum030 augustus 2016 - 21:31:16
Teetke Eijberts
19 april 2016 - 12:18:17
Teetske Hendriks
Teetske Hendriks Wagenaar
1Ballum, Ameland6 februari 2018 - 00:02:20
Tetke Dirks
2
Tetske Jacobs
1737281Hollum027 oktober 180621169Ballum
Tetske Jacobs
1749269Hollum0
Teunis Hemmes
1733285Nes3voor 17832355019 april 2016 - 08:44:16
Teunis Jacobs
28 november 1728289Hollum0
Teuntje Doedes
1
Theunis Eskes
1
Thomas Fransen
114 april 2016 - 09:08:09
Thomas Kersjes
1
Thys Hendriks
1
Tiemen Jans
1
Tiet Bouwes
1
Tietje Hendriks
2
Tietje Jacobs
Tietje Jacobs Hofker
1730288Nes419 april 2016 - 08:24:55
Tietje Jacobs
110 augustus 2016 - 07:53:59
Tietje Jurjens
Tietje Jurjens Tichelaar
17 juni 2017 - 00:25:02
Tietke Reinders
1
Tijtje Kersjes
4 september 1751266Nes1
Tjaerd Gerrits
526 juni 2016 - 15:27:43
Tjalling Annes
februari 1754264Holwerd017 november 2017 - 12:11:07
Tjeerd Janzen
029 januari 2018 - 02:09:27
Tjeerd Philippus
8 maart 1750267Brantgum015 augustus 2016 - 11:34:51
Tjeerd Sypts
0
Tjeerd Teunis
1
Tjeetse Montes
1760258Hollum0voor 17622562Hollum
Tjeetse Montes
1762256Hollum0
Tjeetske Alberts
2
Tjeetske Hendriks
Tjeetske Hendriks Wagenaar
028 januari 2018 - 03:17:35
Tjelling Abes
1751267Hollum0
Tjelling Hessels
2
Tjelling Jansen
1
Tjepke Leenderts
223 juni 2016 - 18:00:24
Tjerk Foekes
1
Tjetke Eyberts
1
Tjetske Tjietses
4 november 1787230Hollum020 maart 185716069Hollum2 oktober 2015 - 13:19:50
Tjietse Taedes
621 april 2017 - 12:15:51
Tjietske Jacobs
2 maart 1775242Wierum/Westdongeradeel04 juni 2016 - 11:51:17
Tjipke Eyberts
113 december 2016 - 18:58:07
Tjipke Leenderts
1735283Ballum24 mei 181620181Ballum23 juni 2016 - 19:23:06
Tjitske Jacobs
1
Tjitske Lieuwes
Tjitske Lieuwes de Vries
125 augustus 2016 - 13:48:33
Tjitske Teades
1762256Hollum021 april 2017 - 12:11:48
Trijn Tjerks
Trijn Tjerks van der Meij
422 maart 2016 - 09:59:03
Trijnke Haijes
1Hollum/Ameland21 juni 2017 - 13:52:48
Trijnke Jans
176025817 augustus 18351827530 januari 2016 - 14:49:32
Trijntje Andris
Trijntje Andris Zwart
116 april 2017 - 10:42:27
Trijntje Bientjes
114 april 2016 - 08:33:16
Trijntje Bockes
1728290Ballum/Ameland0voor 1731287316 mei 2016 - 19:26:43
Trijntje Bockes
1731287Ballum/Ameland04 juni 2016 - 11:50:13
Trijntje Claes
1
Trijntje Clasens
128 juli 2017 - 12:52:58
Trijntje Clases
1
Trijntje Cornelis
Trijntje Cornelis Bakker
19 augustus 2016 - 07:51:26
Trijntje Douwes
7
Trijntje Douwes
Trijntje Douwes Bakker
29 april 2016 - 14:52:34
Trijntje Gooitsen
1
Trijntje Gooitses
25 juli 1785232Hollum024 juli 2016 - 10:11:34
Trijntje Hanzen
Trijntje Hanzen Kolmer
37 januari 2018 - 23:50:19
Trijntje Hendriks
Ballum/Ameland111 augustus 2017 - 21:58:04
Trijntje Hendriks
Trijntje Hendriks de Vries
317 april 2016 - 15:07:59
Trijntje Hiddes
12 december 1788229Hollum629 november 185716068Hollum
Trijntje Jacobs
1748270Hollum0
Trijntje Jacobs
1708310Hollum2voor 17432753528 augustus 2015 - 21:40:37
Trijntje Jacobs
2
Trijntje Jacobs
0
Trijntje Jacobs
3
Trijntje Jacobs
Trijntje Jacobs Akkerman
21 april 2016 - 13:05:25
Trijntje Jans
1724294Hollum0
Trijntje Jobs
Trijntje Jobs de Jong
130 januari 2016 - 14:44:27
Trijntje Jochums
1
Trijntje Johannes
Trijntje Johannes Visser
312 maart 2016 - 18:41:02
Trijntje Klaas
112 maart 2016 - 18:52:42
Trijntje Lolkes
Trijntje Lolkes Roep
214 april 2016 - 08:30:07
Trijntje Martens
Trijntje Martens Roep
1771247Nes43 mei 183618165Amsterdam18 mei 2016 - 15:44:39
Trijntje Pieters
1
Trijntje Pieters
128 juni 2016 - 18:00:27
Trijntje Pieters
Trijntje Pieters Blom
120 november 2017 - 22:09:39
Trijntje Roelofs
Trijntje Roelofs Visser
1769249Schiermonnikoog112 januari 185816089Schiermonnikoog13 maart 2016 - 13:15:12
Trijntje Tjeerds
3
Trijntje Tjeerds
Trijntje Tjeerds van der Meij
6 juni 1717300Ballum, Ameland826 juni 2016 - 15:27:43
Trinke Jans
1759259Ballum45 juli 183318474Hollum
Trynke Teekes
1760258Hollum3180021840Hollum
Trynke Tyssen
Trynke Tyssen Das
Hollum011 april 2016 - 17:18:56
Trynkje Hendriks
rond 1768250227 juli 180820940Hollum25 juni 2016 - 18:34:56
Vrederijk Beets
1
Wessel Geerts
1
Wessel Geerts
1voor 17752435 mei 2016 - 18:04:42
Wick Takes
Wick Takes Wiglama
19 april 2016 - 12:27:45
Wietske
Wietske Visser
1Kalamazoo (MI, USA)19 juli 2017 - 21:51:05
Wietske Gerlofs
1719299Wierum7
Wijbren Clasen
1
Wijbrigh Tjerks
Wijbrigh Tjerks Tromp
411 april 2016 - 14:26:34
Wijpkje Thijssens
Wijpkje Thijssens ...
18 juli 2017 - 14:16:50
Willem Barends
1voor 18142042 november 2017 - 00:38:19
Willem Dirks
19 maart 2016 - 20:47:38
Willem Jelgers
1744274Hollum13 november 181520271Hollum5 mei 2016 - 18:07:19
Willemtje Martens
19 maart 2016 - 20:49:02
Wopje Jacobs
Wopje Jacobs Boer
117 augustus 2016 - 12:25:16
Wybrand Nannes
112 maart 2016 - 18:52:28
Wybrig Wessels ‘Wipke’
1734284Hollum112 december 181919885Hollum5 mei 2016 - 18:04:42
Wytske Fransen
114 april 2016 - 08:51:40
Wytske Gerlofs
29 oktober 1783234Hollum0
Wytske Gerlofs
29 november 1784233Hollum0
Ybeltje Dirks
Ybeltje Dirks Bakker
2voor 18062128 januari 2017 - 10:42:28
Ybeltje Jacobs
Ybeltje Jacobs Edes
Nes/Ameland029 januari 2018 - 01:38:42
Ybeltje Jacobs
Ybeltje Jacobs Edes
1747271Nes/Ameland07 oktober 181220565Nes/Ameland29 januari 2018 - 01:45:26
Yebele Jans
2
Ykjen Meinderts
1
Ykke Ages
1749269Hollum02 december 182019771Hollum
Ymkje Cornelis
Ymkje Cornelis Bakker
128 februari 2016 - 16:44:23
Ynse Jacobs
1
Ytie Beens
1
Ytje Jansen ‘Itien’
1757261Nes722 september 182818971Nes
Ytje Tjeerds
315 augustus 2016 - 11:32:34
Ytske Foekes
128 februari 2016 - 11:02:58
Ytske Jans
Ytske Jans Postma
1755263Hollum326 september 182719072Hollum15 maart 2016 - 15:21:56

015 april 2017 - 23:55:30

07 mei 2017 - 13:49:05

021 augustus 2017 - 12:11:34

07 januari 2018 - 22:51:18