Amelanders

Personen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | ? | . | ( | |

Voornamen Achternaam Sosa Geboren Plaats Overleden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
Aafke Ages
1753264Hollum02 november 182219569Hollum
Aafke Andries
1
Aafke Barents
Aafke Barents Visser
1765252Hollum1voor 18032143831 oktober 2016 - 10:10:19
Aafke Benjamins
11780237Hollum
Aafke Berents
1
Aafke Cornelis
Aafke Cornelis Constant
2voor 25 december 17612557 juli 2016 - 11:31:09
Aafke Jurjens
8 september 1791226Hollum0
Aafke Martens
13 juni 1787230Hollum2voor 185116663Hollum2 oktober 2015 - 14:12:25
Aagje Jacobs
Aagje Jacobs Bakker
1 januari 1730287Ballum4182519295Ballum3 april 2016 - 14:07:42
Aagje Sierks
Vlieland011 september 2015 - 19:48:22
Aagt Bouwes
Aagt Bouwes Omes
Ameland25 mei 2016 - 17:42:23
Aake Sipkes
Aake Sipkes Schots
1758259Ballum031 december 181120553Ballum28 februari 2016 - 16:52:19
Aaltje Dirks
1732285Hollum4voor 176924837Hollum28 augustus 2015 - 22:04:10
Aaltje Dirks
Aaltje Dirks van der Mey
023 juni 2016 - 12:56:38
Aaltje Fopkes
Aaltje Fopkes Metz
122 maart 2016 - 10:45:16
Aaltje Gerrits
0
Aaltje Jans
West-Terschelling36 augustus 1785232Buiksloot
Aaltje Jans
1746271Hollum05 mei 2016 - 18:12:06
Aaltje Jans
1753264Nes622 oktober 183917886Nes19 april 2016 - 09:24:19
Aaltje Jans
217 augustus 2017 - 15:34:20
Aaltje Jurjens
Aaltje Jurjens Klein
130 januari 2016 - 14:27:22
Aaltje Piers
14 april 2016 - 14:24:12
Aartke Pieters
Aartke Pieters Zwart
25 augustus 1733284Hollum018052127128 november 2016 - 08:59:39
Abe Jans
7
Abe Jans
1773244Hollum429 september 181120638Enkhuizen
Abram Jans
1743274Hollum05 mei 2016 - 17:56:43
Aeltje Ruirds
526 juni 2016 - 15:29:22
Age Gerrits
51798219Hollum
Akke Hendriks
1725292Nes123 januari 178822963
Akke Reinders
Akke Reinders van der Mei
12 juli 2016 - 21:18:09
Akke Reynders
Akke Reynders van der Meij
17 februari 1775242Hollum66 mei 180820933Hollum15 december 2016 - 23:21:43
Andries Reinders
1
Anke Abes
3 maart 1805212Hollum0
Anke Cornelis
1
Anke Douwes
Anke Douwes Das
24 oktober 1739278Hollum329 mei 180321463Amsterdam11 april 2016 - 17:16:23
Anke Jurjens
113 december 2016 - 19:28:03
Anke Klaas
1
Anke Leenderts
1
Anke Myntsjes
Anke Myntsjes Bakker
13 april 2016 - 14:22:26
Anna Wijbes
1
Anne Freerx
617 november 2017 - 00:27:17
Anneke Tiercks
14 april 2016 - 14:21:06
Anneke Tjellings
1
Antje Barends
Antje Barends Schots
1777240Ballum031 januari 182419347Ballum28 februari 2016 - 16:56:25
Antje Botes
Antje Botes Post
1na 1840177Amsterdam16 juli 2016 - 12:49:05
Antje Dirks
Antje Dirks Woertman
128 februari 2016 - 16:55:38
Antje Eintes
Hollum62 februari 2016 - 11:14:36
Antje Eises
11765252Schiermonnikoog5 juli 2017 - 14:35:51
Antje Gerlofs
23 januari 1789228Hollum0
Antje Jacobs
Antje Jacobs Metz
1711306Nes016 maart 1793224824 april 2016 - 14:23:50
Antje Jans
1
Antje Jans
16 december 1781235Hollum0
Antje Jans
12 oktober 1785232Hollum0
Antje Jans
11 augustus 1788229Hollum0
Antje Jepes
Antje Jepes Zwart (Swart)
Antje Jeppes Antje Iepes
1762255Hollum/Ameland46 augustus 182719065Hollum/Ameland23 november 2017 - 11:14:46
Antje Jetses
15 mei 2016 - 18:07:32
Antje Lolles
1755262Hollum2178523230Hollum
Antje Luytjes
1
Antje Mellis
Antje Mellis Roep
31668349Ferwerd4 april 2016 - 17:28:37
Antje Montes
1753264Hollum0Hollum
Antje Montes
1756261Hollum0na 178623130Hollum
Antje Pieters
2
Antje Pieters
1
Antje Pieters
223 november 2017 - 13:03:22
Antje Roels
Antje Roels Boerke
128 juli 2017 - 13:06:27
Antje Romckes
Antje Romckes Roep
43 april 2016 - 18:50:38
Antje Sints
1
Antje Teades
1761256Hollum021 april 2017 - 12:12:09
Antje Tjietses
1736281Wierum0rond 17382792Wierum
Antje Tjietses
1738279Wierum025 augustus 181120673Ameland
Antke Eiberts
Antke Eiberts Smid
019 juli 2017 - 14:19:47
Antke Gerrits
6 februari 1767250Hollum9
Antke Haijes
3
Antke Heeres
1712305Hollum0
Antke Jacobs
Antke Jacobs Nel
12 april 2016 - 11:18:30
Antke Jans
Hollum51776241Hollum12 juli 2016 - 16:53:50
Antke Jans
229 juni 2017 - 14:32:10
Antke Jans
14 april 2016 - 13:22:19
Antke Jetses
111 maart 2016 - 19:37:29
Antke Mientjes
1
Antke Reins
1715302Hollum2voor 17542633913 september 2017 - 14:51:08
Antke Willems
1747270Hollum79 mei 182719080Hollum12 maart 2016 - 18:17:58
Auck Ritskes
1
Auke Reyns
113 december 2016 - 19:18:47
Aukje Gerrits
1756261Hollum0
Aukje Gosses
rond 1759258312 december 184317384Ballum/Ameland25 mei 2016 - 18:04:43
Aukje Minnes
1
Aukje Rensses
Aukje Rensses van der Meij
1754263Ballum524 juni 182419370Ballum, Ameland11 juli 2016 - 22:15:26
Aukjen Dirks
1
Aukjen Douwes
Aukjen Douwes Douwes
West-Terschelling1voor 13 februari 17642531 april 2016 - 12:23:25
Aukjen Heeres
3
Barber Jacobs
1742275Hollum0voor 17452723Hollum
Barber Jacobs
1745272Hollum0
Barber Sybouts
1
Barend Hendriks
130 januari 2016 - 14:48:49
Barend Obbes
juli 1774243Nes/Ameland223 november 2017 - 13:07:24
Barent Hansz.
1
Baukje Caspers
Baukje Caspers Roep
1741276Nes2voor 178922848Nes14 april 2016 - 09:03:48
Baukje Douwes
019 december 1779237Hollum13 september 2015 - 21:32:28
Baukje Feickes
1736281Ballum2
Baukje Feykes
1
Baukje Pieters
1725292Hollum415 september 181320488Hollum
Baukje Sjoerds
1765252Wierum223 april 185316488Hollum
Beatrix Wybrand
1
Been Abes
1756261Hollum0
Benke Maurits
2
Berent Peters
1660357Bedum15 mei 2016 - 17:30:02
Binke Douwes
214 juli 2016 - 16:48:16
Bocke Pijters
515 mei 2016 - 19:35:18
Bote Doekes
1750267Ballum220 mei 1820197703 april 2016 - 14:08:55
Botte Gooitses
5 december 1783233Hollum024 juli 2016 - 10:09:47
Botte Rienks
1
Boukje Douwes
1
Boukje Hendriks
19 maart 1730287Akkerwoude117 april 2016 - 13:59:26
Brecht Gerrits
1
Bregje Hendriks
Bregje Hendriks van der Meij
1762255Nes118 mei 182419362Nes22 maart 2016 - 10:18:16
Bregje Johannes
212 maart 2016 - 18:17:07
Caroline Paulus
2voor 1807210Ballum/Ameland23 november 2016 - 23:15:49
Casper Justinus
114 april 2016 - 09:03:48
Catharina Tjeerds ‘Tryntje’
Catharina Tjeerds Metz
7 oktober 1800217Buren/Ameland22 november 189012790Buren/Ameland25 juli 2016 - 15:58:28
Catrijna Wijbrands
1
Claartje Hendriksen
Claartje Hendriksen van der Meij
Klaartje Hendriks
1755262426 januari 180521250Hollum15 december 2016 - 22:46:33
Claas Jacobs
1734283Hollum0
Claaske Heeres
0
Claeske Eelkes
4voor 1704313Hollum
Cornelis Abrahamsz
11 september 1778239Amsterdam1Amsterdam31 maart 2016 - 07:39:00
Cornelis Douwes
028 januari 1805212
Cornelis Hiddes
1742275Hollum118022156013 december 2016 - 19:56:14
Cornelis Jacobs
1705312Hollum1172729022Hollum11 september 2015 - 19:45:03
Cornelis Jansen
0voor 1667350Franeker9 april 2016 - 12:25:54
Cornelis Nannes
1722295Hollum013 december 2016 - 19:17:33
Cornelis Tjepkes
823 juni 2016 - 18:19:46
Cornelis Wynands
2
Dieuke Jans
1na 1818199Hollum/Ameland21 juni 2017 - 13:50:45
Dieuke Tjietses
1741276Hollum0
Dieuwke Pieters
2
Dieuwke Teades
1766251Hollum021 april 2017 - 12:11:15
Dieuwke Theunis
114 april 2016 - 08:56:54
Dirckje Minnes
19 april 2016 - 12:22:27
Dirk Berends
1
Dirk Dirksen
1
Dirk Eeuwes
1750267127 juni 18122056230 januari 2016 - 14:31:44
Dirk Harmens
1
Dirk Hendriks
1
Dirkje Dirks
Dirkje Dirks de Boer
328 juli 2017 - 11:58:14
Doeke Botes
1779238Ballum/Ameland017 oktober 184017761Ballum/Ameland24 november 2016 - 13:28:33
Doeke Wigles
128 februari 2016 - 11:03:35
Douwe Abes
1745272Hollum0
Douwe Gerrits
Hollum0
Douwe Hansen
2
Douwe Jans
20 mei 1792225Hollum0
Douwe Jobs
121 juni 2017 - 13:49:20
Douwe Rimkes
1
Eefke Tijssen
5
Eeke Gijsberts
Eeke Gijsberts de Groot
1753264Hollum317 oktober 18371808431 augustus 2016 - 20:15:07
Eeke Rinses
12 januari 1752265Hollum26 april 182319471Hollum8 januari 2017 - 10:49:27
Eijbert Hendriks
1708309Hollum0
Einte Gerrits
1750267Hollum0
Elisabeth Hendriks
1
Elisabeth Wijtjes ‘Liesbet’
Elisabeth Wijtjes Zwart
225 september 2017 - 16:12:25
Engeltje Gosses
1742275Wierum/Westdongeradeel624 juli 2016 - 10:11:19
Ettje Jacobs
24 oktober 1772245Wierum/Westdongeradeel716 juli 184816975Hollum/Ameland9 maart 2017 - 13:03:31
Eybert Gosses
1744273Hollum1
Eybert Heres
2
Eybert Tjipkes
1
Feicke Koerts
122 maart 2016 - 10:14:52
Feike Cornelis
1
Fettje Fookes
113 september 2017 - 14:45:29
Focke Klaasen
113 december 2016 - 19:27:33
Foeck Eijberts
7
Foeck Meinderts
6
Foekje Abes
1742275Hollum0
Foekje Gerlofs
19 januari 1792225Hollum027 februari 186415372Goor
Foekje Montes
1764253Hollum0
Foekje Teades
1759258Hollum021 april 2017 - 12:12:27
Foekjen Douwes
2
Fokeltje Leenderts
Fokeltje Leenderts Stender
21 juni 1722295Hollum19 april 2016 - 12:15:37
Folkje Hoites
1
Folkjen Christiaans
Folkjen Christiaans Bakker
176225523 oktober 18122055030 januari 2016 - 14:48:06
Foppe Cornelis
30 november 1713303Hollum026 februari 179122677Hollum
Foppe Gerrits
1750267Hollum0
Froukje Hansen
1
Froukje Mennes
1
Froukje Philippus
Froukje Philippus Kooiker
1750267Holwerd923 mei 183718087De Blieke15 augustus 2016 - 12:11:34
Geert Hendriks
1707310Hollum0
Geertien Tiepkes
Geertien Tiepkes van der Mey
210 augustus 2017 - 07:12:53
Geertje Berends
Nes31 december 2015 - 16:47:03
Geertje Hemmes
1764253Nes019 april 2016 - 08:46:56
Geertje Jacobs
Guurtje Jacobs
rond 1764253Ameland029 september 184717083Hollum31 maart 2016 - 19:04:40
Geertje Jacobs
Gertke
Geertje Jacobs Sorgdrager
20 april 1720297Amsterdam311 juni 180820988Hollum9 augustus 2016 - 08:35:00
Geertje Outgers
Ballum113 december 2016 - 18:57:32
Geertje Tjepkes
Geertje Tjepkes Hofker
voor 1709308Nes219 april 2016 - 08:40:35
Geeske Cornelis
Geeske Cornelis Kat
1715302113 december 2016 - 19:56:46
Geeske Eijberts
3
Geeske Wessels
1736281Hollum5
Gelske Alberts
Gelske Alberts de Vries
128 juli 2017 - 12:45:13
Gelske Jobs
1756261Hollum5november 180820952Hollum
Gerlof Gerbrantz
125 juli 2016 - 21:09:07
Gerlof Jacobs
1
Gerrit
2
Gerrit Ages
rond 1745272Hollum020 december 180321358Hollum
Gerrit Renses
1Hollum/Ameland21 juni 2017 - 13:52:32
Gerrit Sypts
9 juli 1701316Hollum6voor 178223580Hollum
Gerrit Tjipkes
113 december 2016 - 18:58:07
Gertje Fockes
25 maart 1694323Hollum113 december 2016 - 19:27:33
Gertje Jacobs
1743274Hollum018 oktober 176725024Hollum
Gertje Klazes
Gertje Klazes de Jong
116 september 2016 - 22:22:47
Getje Folkerts
131 maart 2016 - 18:53:49
Getje Gabes
Getje Gabes Klein
1778239Nes926 januari 182818950Nes9 april 2016 - 13:03:47
Gooitse Bottes
1759258430 januari 2016 - 15:21:10
Gosse Eyberts
1764253Hollum0
Gosse Folkerts
2
Gosse Jacobs
9 april 1778239Wierum/Westdongeradeel0voor 1782235323 juni 2016 - 12:08:54
Gosse Sipkes
120 juni 2016 - 17:55:03
Gosse Sypts
1712305Hollum1
Gribbert Gribberts
26 december 1716300Hollum212 februari 2016 - 16:49:03
Gribbert Gribberts
112 februari 2016 - 16:49:55
Griet Cornelis
113 december 2016 - 19:19:03
Grietje Auckes
1697320Hollum11
Grietje Cornelis
1 februari 1779238Hollum48 oktober 183018751Hollum
Grietje Gosses
625 februari 170331411 september 2015 - 19:33:59
Grietje Heeres
11 februari 1712305Hollum0
Grietje Hendriks
31718299Hollum
Grietje Jans
0
Grietje Jans
Grietke
Grietje Jans de Groot
1785232Hollum44 april 2016 - 13:21:58
Grietje Jans
Grietje Jans Ridder
129 juni 2016 - 14:08:36
Grietje Jans
Grietje Jans Visser
124 juli 2016 - 17:59:39
Grietje Leenderts
Grietje Leenderts Euwes
172429341 november 180820984Nes30 januari 2016 - 13:56:38
Grietje Loetzes
Grietje Loetzes Brouwer
130 mei 2016 - 11:03:08
Grietje Lucas
1
Grietje Melis
1
Grietje Pieters
Blija030 november 1776240Hollum5 mei 2016 - 17:26:04
Grietje Pieters
115 juli 2016 - 19:22:06
Grietje Thomas
Grietje Thomas Roep
1755262Nes49 februari 183018775Nes14 april 2016 - 09:08:09
Grietje Willems
Grietje Willems Dokter
1773244Hollum515 mei 186115688Hollum5 mei 2016 - 18:02:41
Grijtke Tjaerds
26 november 1719297Ballum, Ameland012 juli 2016 - 12:16:14
Grytje Janszen
Grytje Janszen Kiksen
022 juni 2016 - 13:51:42
Haebeltje Bockes
1725292Ballum/Ameland615 mei 2016 - 19:30:50
Hans Arends
1737280Hollum0voor 17392782Hollum1 juni 2017 - 18:53:20
Hans Barents
1721296Hollum17 juni 179022769Hollum29 februari 2016 - 22:28:54
Hantje Hendriks
1712305Hollum0
Harmen Hendriks
1
Hedwiges Jans ‘Hitke’
Hedwiges Jans Metz
28 mei 1761256Buren/Ameland23 december 183817877Buren/Ameland25 juli 2016 - 17:18:15
Heere Gosses
1694323Hollum0
Heere Gosses
1700317Hollum0
Heere Gosses
1701316Hollum0
Heere Heeres
311 september 2015 - 20:01:17
Heere Heeres
1703314Hollum0
Heere Kornelis
1701316Hollum0
Heere Sypts
1690327Hollum0
Hemme Hemmes
1767250Nes019 april 2016 - 08:47:52
Hemme Teunis
119 april 2016 - 08:44:16
Hendrick Joannesz
14 april 2016 - 14:20:51
Hendrik Ages
0
Hendrik Hantjes
1
Hendrik Obbes
12 oktober 1782235Nes/Ameland023 november 2017 - 13:19:12
Hendrik Rooske
0
Hendrik Thyssen
12 augustus 1794223Hollum07 november 187314479Hollum
Hendrik Ytjes
1
Hendrikje Hendriks
0
Henke Gerrits
Henke Gerrits Woertman
Hinke
115 augustus 2016 - 11:41:00
Hicke Freercks
1
Hidde Pieters
10 maart 1748269Hollum116 juli 2016 - 16:50:11
Hikke Gerbens
Hikke Gerbens Gorter
1770247Hollum/Ameland2voor 3 januari 180820938Hollum/Ameland3 juni 2017 - 23:41:21
Hilbrand Gerrits
1
Hilke Jacobs
0
Hilke Jacobs
1758259Ameland215 november 182719069Ballum
Hilkien Gerbens
1
Hillebrand Kersjen
27 januari 1753264Ballum5
Hiltje Pieters
1779238Hollum118 februari 183418355Hollum
Hindrik Jochems
128 juli 2017 - 12:52:44
Hinke Eyberts
1
Hinke Oebbes
113 december 2016 - 18:58:20
Hitje Gerrits
1742275Hollum0178623144Hollum
Hoyte Hayes
25 september 1763254Veendam19 juni 180820944Veendam1 juni 2016 - 15:16:11
Hyke Jans
Hieke
Hyke Jans de Groot
19 april 2016 - 14:17:40
Iebeltje Gerrits
Iebeltje Gerrits Smid (Smith)
118 juli 2017 - 22:54:16
IJbelke
IJbelke Lap
15 mei 2016 - 17:52:20
IJsbrand Pieters
1691326Hollum0
Jacob Abrahams
131 maart 2016 - 18:52:35
Jacob Brant
114 april 2016 - 08:51:30
Jacob Deddes
030 november 1806210Berlikum/Menaldumadeel17 november 2017 - 13:43:07
Jacob Enkes
1rond 1772245
Jacob Gerrits
1
Jacob Jeppes
11 april 2016 - 13:31:25
Jacob Lolkes
1
Jacob Obbes
mei 1778239Nes/Ameland023 november 2017 - 13:22:40
Jacob Pieters
114 april 2016 - 08:33:01
Jacob Rieckels
17702471na 179821928Amsterdam14 maart 2016 - 13:08:45
Jacob Rienks
6
Jacob Romkes
2
Jacob Symons
14 april 2016 - 14:23:50
Jacob Teunis
6175526228 augustus 2015 - 21:31:15
Jan Abes
6 november 1740277Hollum9
Jan Abes
1743274Hollum0voor 181120668
Jan Abes
24 november 1806211Hollum017 september 18082091Hollum
Jan Abes
7 augustus 1809208Hollum0
Jan Cornelis
0
Jan Cornelis
128 februari 2016 - 16:15:47
Jan Folkerts
0
Jan Gerbrants
76 maart 2016 - 14:44:58
Jan Gosses
1760257Vlieland127 november 182519165op zee
Jan Jobs
14 april 2016 - 13:21:58
Jan Joekes
110 augustus 2016 - 07:53:47
Jan Karsten
119 april 2016 - 09:07:21
Jan Reijners
1
Jan Sipkes
1667350Hollum19 april 2016 - 12:21:47
Jan Sipkes
28 november 1610406Franeker130 mei 167833967Bolsward9 april 2016 - 12:25:09
Jan Tjebbes
1
Jan Tomas
223 november 2016 - 22:55:02
Jancke Jans
1750267Hollum05 mei 2016 - 18:12:47
Janke Barends
Buren021 oktober 2014 - 10:48:22
Janke Gerlofs
017 november 2017 - 12:22:16
Janke Jans
0
Janke Jans
1742275Hollum05 mei 2016 - 18:11:51
Janke Jeppes
0
Janke Jetses
1
Janke Lieuwes
1
Janke Sibes
Janke Sibes van der Meij
019 juni 1806211Nes7 juli 2016 - 15:48:30
Janke Sijtjes
1
Janke Syes
Janke Syes Kooiker
115 augustus 2016 - 11:26:09
Janke Teunis
Janke Teunis Hofker
319 april 2016 - 08:51:32
Janke Wessels
123 juni 2016 - 21:04:17
Jannetje Crelisz.
1
Jannetje Hendriks
Janke
Jannetje Hendriks Metz
1709308Nes118 augustus 175426345Ballum4 april 2016 - 14:20:51
Jantien Jans
Jantien Jans Woerdman
19 augustus 2016 - 09:36:01
Jantje Botes
Jantje Botes Visser
14 juni 2017 - 00:42:35
Jantje Eeuwes
19 april 2016 - 12:24:15
Jantje Feykes
Jantje Feykes Sipkes
128 februari 2016 - 16:52:38
Jantje Harmens
1762255Hollum39 maart 181919857Hollum
Jantje Hendriks
1
Jantje Hendriks
1voor 17752425 mei 2016 - 18:05:03
Jantje Jurjens
Jantje Jurjens Pronk
15 mei 2016 - 17:43:29
Jantje Mennes
Jantje Mennes Reuvekamp
131 maart 2016 - 15:17:35
Jantje Minnes
1
Jantje Pieters
Jantje Pieters Metz
44 mei 2016 - 17:57:47
Jantje Theunis
0
Jantjen Douwes
2
Jantjen Hendriks
1716301Hollum0
Jantjen Jacobs
7
Jeike Philippus
24 augustus 1760257Brantgum216 augustus 180820947Zaandijk15 augustus 2016 - 11:53:42
Jelger Joosten
15 mei 2016 - 18:07:19
Jelle Hilbrands
rond 1762255Ameland31 april 184217580Amsterdam
Jelle Jans
1
Jelske Jippes
01787230
Jelske Meinderts
2
Jelske Meinerts
19 april 2016 - 12:18:03
Jelske Wouters
Jelske Wouters Metz
116 april 2017 - 10:49:22
Jeltje Gerrits
19 april 2016 - 12:15:50
Jeltje Jans
Jeltje Jans de Jong
rond 1769248514 september 184117672Amsterdam29 juni 2016 - 20:50:39
Jeltje Tjerks
1
Jenske Piers
631 maart 2016 - 08:23:29
Job Reijners
Ballum0
Joekje Dirks
Joekje Dirks
Joekje Dirks Lap
2voor 179821925 juli 2016 - 17:06:19
Joekje Dirks
Joekje Dirks
Joekje Dirks Lap
2voor 179825 juli 2016 - 17:06:19
Johanna ‘Jo’
Johanna Angelino
12 september 1862155Dordrecht1voor 1943748016 september 2016 - 09:36:40
Johanna Elisabeth
Johanna Elisabeth Webeling
126 juli 2017 - 09:54:26
Johanna Oepts
1
Johanna Peternella
Johanna Peternella Westerink
1807210Amsterdam16 maart 2017 - 23:10:57
Johanna Roose
1
Johannes Jacobs
1744273Hollum0
Johannes Jurjens
31 december 1789227Hollum0
Johannes Lolkes Wagenaar
Johannes Lolkes
rond 1801216024 juli 2016 - 10:10:00
Johannes Romkes
1737280Hollum010 november 181520278Hollum
Joukje Jans
2
Joukjen Jans
229 januari 2016 - 11:01:02
Jurjen Klaas
1722295Hollum011 september 2015 - 19:53:20
Keimpe Harmens
113 december 2016 - 19:26:06
Kemp Driewes
17 december 1729287Den Helder1179522265Nes11 april 2016 - 17:58:32
Kersje Hilbrand
rond 1763254Nes2voor 23 november 181420351
Kersje Hilbrand
28 januari 1753264Nes224 december 2015 - 09:46:29
Klaas Fookes
1
Klaas Hilles
13 april 2016 - 18:48:40
Klaas Nammens
1729288Wânswerd117 april 2016 - 13:57:57
Klaaske Foppes
27 januari 1702315Hollum3
Klaaske Jans
5 januari 1775242Ballum122 december 181420239Ballum
Klaaske Jans
1755262Hollum226 maart 182519270Hollum
Knijre Wopkes ‘Kniertje’
Knijre Wopkes Tromp
129 november 2016 - 00:20:59
Kornelis Roelofs
1
Krynke Jacobs
51799218Hollum
Leendert Feikes
19 april 2016 - 12:15:37
Leendert Tjepkes
223 juni 2016 - 18:22:27
Leene Jacobs
1739278Hollum012 juli 179322454Landsmeer
Liesbeth Jacobs
Liesbeth Jacobs de Boer
229 februari 2016 - 22:21:13
Liesbeth Pieters
Liesbeth Pieters Schots
Nes528 februari 2016 - 10:56:26
Lieukje Rienks
1735282Wierum921 april 2017 - 12:12:57
Lijsabet Jans
1747270Hollum05 mei 2016 - 18:12:31
Lijsbeth Gerrits
223 november 2016 - 22:54:43
Lolle Douwes
3
Lolle Jelles
1
Lotske Jans
114 april 2016 - 09:03:57
Lubbert Cornelis
015 november 2017 - 22:01:56
Lummina Jans
Lummina Jans Bosch
130 januari 2016 - 14:28:35
Lysbet Jurjens
1 december 1775241Hollum022 juli 184117665Westzaan
Lysbeth Dirks
1758259St. Annaparochie423 maart 182019762Hollum
Maaike Ekes
128 februari 2016 - 16:16:08
Maamke Cornelis
1
Maartje Barends
11 juni 1730287120 juli 181420384Edam11 april 2016 - 17:57:12
Maartje Jans
Maartje Jans Schots
174527227 juli 180421359Nes28 februari 2016 - 16:20:22
Maijke Bockes
1738279Ballum/Ameland04 juni 2016 - 11:50:57
Maria Kruiijts (Kruijs)
114 maart 2016 - 13:09:50
Marieke Sjoerds
1
Marrigje Strijker
1
Marten Ariaans
114 april 2016 - 08:56:44
Marten Hendriks
217 augustus 2016 - 11:27:29
Marten Jansen
1
Marten Kornelis
1
Martina Hemmes
1761256Nes019 april 2016 - 08:45:53
Martje Gerrits
112 maart 2016 - 18:25:02
Martje Jans
Amsterdam0
Martje Johannes
1
Martje Klaas
1
Martje Martens
1702315Hollum1voor 173628134
Martje Oeges
Martje Oeges Neij
117 april 2016 - 15:50:00
Martjen Arends
515 mei 2016 - 19:31:38
Mayke Hoites
Mayke Hoites Metz
Roordahuizen1voor 16813367 april 2016 - 06:13:06
Meijntje Slagter
Meijntje Slagter de Jager
119 april 2016 - 15:18:23
Meindert Teades
17 maart 1776241Hollum021 april 2017 - 12:10:24
Meinert Ietsens
19 april 2016 - 12:18:03
Meinke Sipkes
1Hollum/Ameland19 juli 2017 - 14:53:39
Meinke Teades
1764253Hollum120 maart 183618172Hollum21 april 2017 - 12:11:31
Meins Martens
1
Metje Paulus
2
Minke Eebes
1
Minke Klaasz.
Minke Klaasz. Stoeltjes
128 november 2016 - 08:55:38
Minne Lourens
1
Monte Gerlofs
1 februari 1787230Hollum015 mei 181220525Enkhuizen2 oktober 2015 - 12:26:27
Monte Tjietses
1725292Wierum/Westdongeradeel7178423359Hollum/Ameland21 april 2017 - 12:25:22
N.N.
022 maart 192097Hollum
N.N.
130 oktober 2016 - 23:40:04
Nanne Egberts
1740277Hollum026 december 181819878Hollum14 juli 2016 - 15:47:51
Nanne Wybrands
113 december 2016 - 19:18:00
Neeke Andries
Neeke Andries Neij
117 april 2016 - 15:40:41
Neeke Cornelis
19 april 2016 - 12:20:30
Neeke Douwes
13 januari 1782235Hollum122 september 2015 - 22:36:29
Neeke Gerrits
119 april 2016 - 09:08:00
Neeke Joreijts
2
Neeke Piers
Neeke Piers Brouwer
1784233Nes33 juni 185116667Nes19 juli 2016 - 22:22:19
Neeke Teunis
1
Neeke Wybrands
Neeke Wybrands van der Meij
1753264Hollum312 maart 2016 - 18:52:28
Neelke Aukes
113 december 2016 - 19:18:47
Neelke Jacobs
1739278Hollum0
Neelke Klases
6
Neeltje Folkerts
1
Neeltje Gosses
1698319020 februari 2016 - 18:07:05
Neeltje Tjerks
18 december 1717299Nes0
Obbe Barends
30 mei 1807210Nes/Ameland023 november 2017 - 13:33:49
Oeptke Luitjes
1
Paulus Hendriks
115 augustus 2016 - 11:58:44
Philippus Seijes
315 augustus 2016 - 11:32:21
Pier Douwes
1
Pieter Barends
27 december 1808208Nes/Ameland023 november 2017 - 13:32:53
Pieter Douwes
112 maart 2016 - 18:24:41
Pieter Feddericks
1
Pieter Hansen
17502672179422344Noordelijke IJszee29 februari 2016 - 22:23:46
Pieter Jansen
2
Pieter Meinderts
1
Pieter Outgers
1Hollum/Ameland19 juli 2017 - 14:53:08
Pieter Pieters
1750267Hollum25 mei 181320463Hollum8 januari 2017 - 10:47:24
Pieter Remmert
1
Pieter Siedses
1690327014 april 2016 - 08:35:05
Pieter Tjaerts
2 november 1727290Ballum, Ameland012 juli 2016 - 12:23:21
Pieter Tjeerts
5 augustus 1725292Ballum, Ameland012 juli 2016 - 12:20:32
Pieter Wigles
1
Pietje Keimpes
1726291Hollum013 december 2016 - 19:25:20
Pietje Pieters
Pietje Pieters Brouwer
119 april 2016 - 15:03:33
Pietje Tjallings
125 mei 2016 - 14:49:41
Pietke Douwes
Pietke Douwes Hofker
1721296217912267019 april 2016 - 08:57:09
Pietke Hendriks
015 november 2017 - 22:03:00
Pietke Jans
Pietke Jans Schots
1748269Nes218 maart 182619178Nes28 februari 2016 - 12:34:49
Pietke Jelles
Pietke Jelles Schutt
130 januari 2016 - 14:09:33
Pietke Pieters
15 september 1720297Hollum17 september 178123660Hollum29 februari 2016 - 22:25:38
Pietke Tjellings
5 januari 1750267Ballum211 augustus 179921849Ballum
Pijtje Bockes
1738279Ballum/Ameland04 juni 2016 - 11:51:04
Pijtter Jansen
1693324Hollum19 april 2016 - 12:19:55
Poppe Obbes
april 1772245Nes/Ameland023 november 2017 - 13:23:40
Pytke Abrams
76 maart 2016 - 14:46:55
Raangh Berents
9 februari 1696321Pieterburen1176525268Schiermonnikoog5 mei 2016 - 17:30:02
Rein Gerrits
113 september 2017 - 14:44:48
Reinder Cornelis
115 juli 2016 - 19:17:54
Remberta Jacobs ‘Remkjen’
Remberta Jacobs Kooy
16 maart 1787230Buren/Ameland322 februari 183018742Buren/Ameland25 juli 2016 - 15:52:52
Remkje Dirks
1
Rense Rengers
122 maart 2016 - 10:14:32
Renske
Renske ...
1Ameland21 november 2017 - 01:10:31
Renske Doekes
Renske Doekes Schots
1759258126 januari 178123622Hollum28 februari 2016 - 11:02:57
Renske Pieters
0
Renske Wijbrens
1706311Hollum0voor 17622555628 augustus 2015 - 21:47:16
Rienk Jacobs
14 december 1787229Wierum/Westdongeradeel0voor 1790227226 mei 2016 - 18:22:16
Rimkje Eelkes
21809208Ballum22 maart 2016 - 09:57:43
Rinck Upckes
Rinck Upckes Bootsma
17 april 2016 - 06:14:21
Rinke Teunis
1
Rinske
1
Rinske Annes
1762255Holwerd017 november 2017 - 12:17:12
Rinske Cornelis
Rinske Cornelis de Vries
34 april 2016 - 14:15:06
Rinske Douwes
8 juli 1754263Ballum1027 februari 180421349Ballum23 juli 2016 - 18:44:52
Rinske Eeuwes
1
Rinske Hendriks
2voor 1794223Hollum
Rinske Hendriks
114 april 2016 - 09:08:19
Rinske Isaaks
1
Rinske Jelles
Rinske Jelles Staal
125 maart 2016 - 14:24:25
Rinske Jobs
Rinske Jobs Visser
1757260113 oktober 18241936730 januari 2016 - 14:43:03
Rinske Sjoerds
Rinske Sjoerds Roep
Hollum01 april 2016 - 12:16:49
Risjen Everts
Risjen Everts Smid
322 juni 2016 - 07:58:11
Rixt Bientjes
Rixt Bientjes Roep
3voor 22 februari 176325414 april 2016 - 08:33:01
Rixt Jelles
10 oktober 17232945
Rixtje Cornelisdr.
3
Rixtje Geerts
december 1732284Ballum06 april 181320480Hollum22 september 2015 - 19:58:00
Romke Jacobs
1
Ruurt Tjeerts
26 maart 1724293Ballum, Ameland012 juli 2016 - 12:18:28
Rynk Jelles
1
Saake Jetzes
1763254011 april 2016 - 17:26:27
Saakje Eelkes
Saakje Eelkes Kleyn
2 april 1745272Ameland118 december 182119576Nes24 augustus 2016 - 14:13:27
Saapke Wyttjes
1
Sake Abes
1748269Hollum0
Sake Gerrits
2
Sake Jans
1779238Hollum026 augustus 2015 - 09:48:28
Sake Jans
11 augustus 1788229Hollum0
Sara Beets
3 november 1716301Amsterdam15 juli 176225545Amsterdam
Seeske Jans
1771246Hollum023 februari 181520244Hollum
Seike Pieters
1
Seye Jacobs
111 maart 2016 - 19:37:05
Si-Raijma
Si-Raijma Voorstad
1840177Benkoelen (Sumatra, N.O.I.))1(Sumatra, N.O.I.)31 maart 2016 - 10:25:32
Siebe Pieters
1
Sieds Gerrits
1
Sietske Gerrits
Sietske Gerrits Neij
Nes128 februari 2016 - 16:06:28
Sijbrant Foppes
123 juni 2016 - 21:03:04
Sijtske Pieters
111 augustus 2017 - 19:21:59
Simon Wybrands
1
Sipke Jans
1632385Hollum19 april 2016 - 12:23:26
Sjoecke Reintjes
Nes623 april 2016 - 14:50:24
Sjoeke Arends
1
Sjoeke Gooitses
6 november 1786231Hollum024 juli 2016 - 10:11:39
Sjoeke Sipkes
1756261210 maart 182319467Ballum3 april 2016 - 14:09:45
Sjoerd
1
Sjoukien Minnes
1770247Ballum/Ameland13 oktober 184517275Ballum/Ameland13 januari 2017 - 13:42:36
Sjoukje Annes
1756261Holwerd017 november 2017 - 12:13:47
Sjoukje Harmens
112 februari 2016 - 16:18:02
Sjoukje Siebes
1
Sjoukje Tjipkes
2
Sjoukjen Alderts
Sjoukjen Alderts Manje
1750267314 maart 182619176Ballum/Ameland20 oktober 2016 - 19:09:14
Sybrig Wynants
174926847 oktober 18221957330 januari 2016 - 15:22:05
Syke Tjerks
29 januari 1768249Hollum2178023711
Syp Tjerdts
2
Sypt Gerrits
2
Sytske Foppes
1
Sytske Gosses
1766251Wierum26 september 185016784Hollum/Ameland21 april 2017 - 12:09:12
Sytske Jans
Dokkum2
Sytske Johannes
Sytske Johannes Wagenaar
124 juli 2016 - 16:35:44
Sytske Siebes
6
Sytske Tiemens
1716301Ballum1178123665
Taalke Geerts
217 augustus 2016 - 11:27:48
Taede Tjietses
1731286Wierum921 april 2017 - 12:13:41
Teade Rienks
6 november 1799218Hollum010 oktober 182419324Hollum21 april 2017 - 11:59:10
Teade Tjietses
19 november 1790227Hollum030 augustus 2016 - 21:31:16
Teetke Eijberts
19 april 2016 - 12:18:17
Tetke Dirks
2
Tetske Jacobs
1737280Hollum027 oktober 180621169Ballum
Tetske Jacobs
1749268Hollum0
Teunis Hemmes
1733284Nes3voor 17832345019 april 2016 - 08:44:16
Teunis Jacobs
28 november 1728288Hollum0
Teuntje Doedes
1
Theunis Eskes
1
Thomas Fransen
114 april 2016 - 09:08:09
Thomas Kersjes
1
Thys Hendriks
1
Tiemen Jans
1
Tiet Bouwes
1
Tietje Hendriks
2
Tietje Jacobs
Tietje Jacobs Hofker
1730287Nes419 april 2016 - 08:24:55
Tietje Jacobs
110 augustus 2016 - 07:53:59
Tietje Jurjens
Tietje Jurjens Tichelaar
17 juni 2017 - 00:25:02
Tietke Reinders
1
Tijtje Kersjes
4 september 1751266Nes1
Tjaerd Gerrits
526 juni 2016 - 15:27:43
Tjalling Annes
februari 1754263Holwerd017 november 2017 - 12:11:07
Tjeerd Philippus
8 maart 1750267Brantgum015 augustus 2016 - 11:34:51
Tjeerd Sypts
0
Tjeerd Teunis
1
Tjeetse Montes
1760257Hollum0voor 17622552Hollum
Tjeetse Montes
1762255Hollum0
Tjeetske Alberts
2
Tjelling Abes
1751266Hollum0
Tjelling Hessels
2
Tjelling Jansen
1
Tjepke Leenderts
223 juni 2016 - 18:00:24
Tjerk Foekes
1
Tjetke Eyberts
1
Tjetske Tjietses
4 november 1787230Hollum020 maart 185716069Hollum2 oktober 2015 - 13:19:50
Tjietse Taedes
621 april 2017 - 12:15:51
Tjietske Jacobs
2 maart 1775242Wierum/Westdongeradeel04 juni 2016 - 11:51:17
Tjipke Eyberts
113 december 2016 - 18:58:07
Tjipke Leenderts
1735282Ballum24 mei 181620181Ballum23 juni 2016 - 19:23:06
Tjitske Jacobs
1
Tjitske Lieuwes
Tjitske Lieuwes de Vries
125 augustus 2016 - 13:48:33
Tjitske Teades
1762255Hollum021 april 2017 - 12:11:48
Trijn Tjerks
Trijn Tjerks van der Meij
422 maart 2016 - 09:59:03
Trijnke Haijes
1Hollum/Ameland21 juni 2017 - 13:52:48
Trijnke Jans
176025717 augustus 18351827530 januari 2016 - 14:49:32
Trijntje Andris
Trijntje Andris Zwart
116 april 2017 - 10:42:27
Trijntje Bientjes
114 april 2016 - 08:33:16
Trijntje Bockes
1728289Ballum/Ameland0voor 1731286316 mei 2016 - 19:26:43
Trijntje Bockes
1731286Ballum/Ameland04 juni 2016 - 11:50:13
Trijntje Claes
1
Trijntje Clasens
128 juli 2017 - 12:52:58
Trijntje Clases
1
Trijntje Cornelis
Trijntje Cornelis Bakker
19 augustus 2016 - 07:51:26
Trijntje Douwes
7
Trijntje Douwes
Trijntje Douwes Bakker
29 april 2016 - 14:52:34
Trijntje Gooitsen
1
Trijntje Gooitses
25 juli 1785232Hollum024 juli 2016 - 10:11:34
Trijntje Hendriks
Ballum/Ameland111 augustus 2017 - 21:58:04
Trijntje Hendriks
Trijntje Hendriks de Vries
317 april 2016 - 15:07:59
Trijntje Hiddes
12 december 1788228Hollum629 november 185715968Hollum
Trijntje Jacobs
1748269Hollum0
Trijntje Jacobs
1708309Hollum2voor 17432743528 augustus 2015 - 21:40:37
Trijntje Jacobs
2
Trijntje Jacobs
0
Trijntje Jacobs
3
Trijntje Jacobs
Trijntje Jacobs Akkerman
21 april 2016 - 13:05:25
Trijntje Jans
1724293Hollum0
Trijntje Jobs
Trijntje Jobs de Jong
130 januari 2016 - 14:44:27
Trijntje Jochums
1
Trijntje Johannes
Trijntje Johannes Visser
312 maart 2016 - 18:41:02
Trijntje Klaas
112 maart 2016 - 18:52:42
Trijntje Lolkes
Trijntje Lolkes Roep
214 april 2016 - 08:30:07
Trijntje Martens
Trijntje Martens Roep
1771246Nes43 mei 183618165Amsterdam18 mei 2016 - 15:44:39
Trijntje Pieters
1
Trijntje Pieters
128 juni 2016 - 18:00:27
Trijntje Pieters
Trijntje Pieters Blom
120 november 2017 - 22:09:39
Trijntje Roelofs
Trijntje Roelofs Visser
1769248Schiermonnikoog112 januari 185815989Schiermonnikoog13 maart 2016 - 13:15:12
Trijntje Tjeerds
3
Trijntje Tjeerds
Trijntje Tjeerds van der Meij
6 juni 1717300Ballum, Ameland826 juni 2016 - 15:27:43
Trinke Jans
1759258Ballum45 juli 183318474Hollum
Trynke Teekes
1760257Hollum3180021740Hollum
Trynke Tyssen
Trynke Tyssen Das
Hollum011 april 2016 - 17:18:56
Trynkje Hendriks
rond 1768249227 juli 180820940Hollum25 juni 2016 - 18:34:56
Vrederijk Beets
1
Wessel Geerts
1
Wessel Geerts
1voor 17752425 mei 2016 - 18:04:42
Wick Takes
Wick Takes Wiglama
19 april 2016 - 12:27:45
Wietske
Wietske Visser
1Kalamazoo (MI, USA)19 juli 2017 - 21:51:05
Wietske Gerlofs
1719298Wierum7
Wijbren Clasen
1
Wijbrigh Tjerks
Wijbrigh Tjerks Tromp
411 april 2016 - 14:26:34
Wijpkje Thijssens
Wijpkje Thijssens ...
18 juli 2017 - 14:16:50
Willem Barends
1voor 18142032 november 2017 - 00:38:19
Willem Dirks
19 maart 2016 - 20:47:38
Willem Jelgers
1744273Hollum13 november 181520271Hollum5 mei 2016 - 18:07:19
Willemtje Jacobs
Willemtje Jacobs Spleet
13 juni 2017 - 23:45:42
Willemtje Martens
19 maart 2016 - 20:49:02
Wopje Jacobs
Wopje Jacobs Boer
117 augustus 2016 - 12:25:16
Wybrand Nannes
112 maart 2016 - 18:52:28
Wybrig Wessels ‘Wipke’
1734283Hollum112 december 181919785Hollum5 mei 2016 - 18:04:42
Wytske Fransen
114 april 2016 - 08:51:40
Wytske Gerlofs
29 oktober 1783234Hollum0
Wytske Gerlofs
29 november 1784232Hollum0
Ybeltje Dirks
Ybeltje Dirks Bakker
2voor 18062118 januari 2017 - 10:42:28
Yebele Jans
2
Ykjen Meinderts
1
Ykke Ages
1749268Hollum02 december 182019671Hollum
Ymkje Cornelis
Ymkje Cornelis Bakker
128 februari 2016 - 16:44:23
Ynse Jacobs
1
Ytie Beens
1
Ytje Jansen ‘Itien’
1757260Nes722 september 182818971Nes
Ytje Tjeerds
315 augustus 2016 - 11:32:34
Ytske Foekes
128 februari 2016 - 11:02:58
Ytske Jans
Ytske Jans Postma
1755262Hollum326 september 182719072Hollum15 maart 2016 - 15:21:56

015 april 2017 - 23:55:30

07 mei 2017 - 13:49:05

021 augustus 2017 - 12:11:34